Frøya nyheter

27.05.2020 °C m/s
Annonser
Ordfører Kristin Strømskag Aleksander Søreng Befaring Dyrøya Ordfører Kristin Strømskag og leder i trafikksikkerhetsutvalget Aleksander Søreng skal legge opp en klar strategi for å nå gjennom hos fylkeskommunen.

–På tide at Frøya får et kraftig veiløft

Fylkesveiene på Frøya er i dårlig stand. Nå vil ordfører Kristin Strømskag og leder i trafikksikkerhetsutvalget Aleksander Søreng ha et kraftig veiløft. Det skal de få til gjennom tydelige meldinger til fylket.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Jeg er ikke imponert over fylkeskommunen, sier Aleksander Søreng, leder i trafikksikkerhetsutvalget i Frøya kommune.

- Du trenger ikke mer enn en rask kjøretur rundt i kommunen her, så ser du at det trengs store utbedringer på veinettet. Det er skremmende dårlig flere plasser, mener Søreng.Veiene smuldrer opp på grunn av trafikkbelastningen på smale fylkesveier.


Skal gi klare beskjeder

I forrige uke var Frøya.no med da trafikksikkerhetsutvalget i Frøya kommune og ordfører Kristin Strømskag var på befaring langs veiene på Frøya.

Målet var å få et inntrykk av hvor skoen trykker aller mest, slik at de kan sette opp en prioriteringsliste som Frøya kommune kan jobbe ut ifra.

- Vi har generell dårlig standard på veiene i Frøya kommune. Det skal vi nå jobbe systematisk og målrettet for å endre, sier ordfører Kristin Strømskag.

- Frøya har vært lite prioritert og alt for dårlig ivaretatt av fylkeskommunen i mange år. Det har bygget seg opp et kraftig etterslep, sier hun.

- Alle partiene på Frøya er enige i at vi må jobbe sammen i en felles drakamp for å nå gjennom. Vi må ha en klar og tydelig melding å komme med. Alle må si det samme. Dette er første steg i den prosessen, sier Strømskag.
Ordfører Kristin Strømskag tar bilder for å dokumentere den dårlige tilstanden på Kvernøybrua.
Får sjokk når de ser hva vi kjører på


Veien fra Strømøybotn til Dyrøya, farlige trebroer, strekningen fra Klubben til Nordskaget, gang- og sykkelvei på Nesset, veien til Titran og trafikkaos ved fergeleiet på Dyrøya. Dette er noe av det som vil settes på prioriteringslisten til Frøya kommune.

Mye handler om at sambandet ikke er dimensjonert for trafikkmengden som er på Frøya i dag.

- Fylkeskommunen kan umulig skjønne hvor stor utvikling og vekst vi har på Frøya, mener Aleksander Søreng (Frp).

- De fylkes- og stortingspolitikerne som blir med oss på befaring får sjokk når de ser hva vi kjører rundt på, sier Søreng.

- Nå må fylkeskommunen begynne å handle, mener lederen i trafikksikkerhetsutvalget.Trafikksikkerhetsutvalget er skremt over den dårlige standarden på fylkesveiene på Frøya.


- Fylket prioriterer ikke vei

Fylkeskommunen har flere ganger svart at deres problem er for små statlige bevilgninger. De har et enormt vedlikeholdsetterslep å ta igjen, og finner derfor ikke nok midler til å ta unna alle veiprosjektene.

Den forklaringen er ikke god nok for frøyapolitikerne.

- Fylkeskommunen prioriterer for lite penger til vei. Det er mange om beinet og det er distriktskommunene det går hardest utover, mener ordfører Kristin Strømskag.

- Nå skal vi utarbeide en prioriteringsliste som skal vedtas politisk i Frøya kommune. Deretter skal vi kjempe for punkt for punkt på den listen, sier hun.

- Vi finner oss ikke i at vi ikke prioriteres, sier Strømskag.


Gang- og sykkelvei på Nesset er en viktig sak for trafikksikkerhetsutvalget.Hovedveien sprekker og smuldrer opp

- Lakseveien, fylkesvei 714, er et kjempestort og dyrt prosjekt for fylkeskommunen. Tror du at det påvirker prioriteringen av andre veiutbedringer på Frøya?

- Lakseveien er ikke kun veien fra Trondheim til Frøya. Lakseveien går helt ut til Nordskaget. Derfor burde også den oppgraderingen gjelde for fylkesvei 714 og 716 på Frøya, sier Strømskag.

- Hovedveien rundt Frøya sprekker og smuldrer opp. Nå må fylkeskommunen komme på banen. Det hjelper ikke med "kladding" av asfalt. Våre veier må opp på prioriteringslisten, mener hun.


Trafikksikkerhetsutvalget skal nå sette opp en prioriteringsliste som skal behandles politisk i kommunestyret.Annonser
Annonser