°C
Annonser
Salmar-Rataren-Merd-15 Illustrasjonsfoto. FOTO: Lena Jørgensen

– På laksens premisser, Witzøe?

Nanna Ranes reagerer på Gustav Witzøes utsagn om at de produserer mat på laksens betingelser. Hvor korrekt er dette?, spør Ranes.

Annonser

Av journalist Nanna Ranes. Nanna har bodd på Frøya 13 år (1997 til 2010):


På Frøya.no 17. november i år siteres Gustav Witzøe på følgende: "Som alltid er det god og solid drift på laksens betingelser." Hvor korrekt er dette?

Av all matproduksjon i Norge er det lakseproduksjonen som står for høyeste dødelighet. I noen områder dør så mange som hvert fjerde individ. Hard håndtering, hjertetrøbbel, ryggradsdeformasjoner, sår og parasitter står fremst i årsaksrekka.


Jeg er verken veganer eller naiv. Her på gården slakter vi både gris og sau selv. Som del av øverste leddet i næringskjeden godtar jeg at vi holder dyr for matproduksjon. Og jeg tar del i den (heldigvis) økende anerkjennelsen av at dyra i fjøset og fisken i merdene kjenner forskjell på velvære og mistrivsel.

Dyrevelferd koster, ja vel, men det er helt nødvendig for å oppnå et forsvarlig hav- og landbruk. Laksenæringa ligger dessverre langt etter landbruket i så måte.Laks er en stor del av norsk matproduksjon. Framover vil vi ha stadig mer bruk for fiskeoppdrett. Matmangelen i framtida er avhengig av næringa. Men når Gustav Witzøe påstår at dagens fiskeoppdrett foregår på fiskens premisser, ja da ser det mørkt ut for dyrevelferden.

Havforskningsinstituttet erkjenner følgende: " Totalt sett er det betydelige dyrevelferdsproblemer i oppdrettsnæringen.» Videre: " I paragraf 23 er det lovfestet at dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov." Dyrevelferd defineres som "livskvalitet som oppfattes av dyret selv". Sykdom og høy dødelighet (som nevnt tidligere i innlegget), viser at Witzøe ha en forholdsvis lang vei å gå.

Nå skal det tilføyes at mangelen på forsvarlig velferd for laksen ikke kun gjelder Witzøes lakseoppdrett, men denne kommentaren er et svar på hans påstand om « ...solid drift på laksens betingelser».


Nanna Ranes
«Fisk har et et rikt utvalg av sanser og en relativt stor hjerne. Den har også læringsevner og hukommelse, og har i tillegg en avansert individuell og sosial atferd. Fisk har en kvalitativ bevisst opplevelse av å være til og at det er relevant å bekymre seg for deres velferd.» ( Sitat hentet fra Havforskingsinstitutet).

Mattilsynet vurderer oppnåelsen - med tanke på målet om god dyrevelferd og respekt for dyr- som ikke tilfredsstillende innen oppdrett av laks og ørret.

Forskning med fokus på menneskets forhold til fisk viser at vi tillater mishandling av oppdrettsfisk fordi vi ikke evner å sammenligne disse dyra med oss selv. Vi reagerer når et pattedyr lider, men ikke når tilsvarende skjer med et fiskeindivid.Follow the money er et greit kompass. Er det lønnsomt å si at " Som alltid er det god og solid drift på laksens betingelser" - vel så sier man nettopp dèt.

Men at det stemmer? Nei, det gjør det nok ikke.


Annonser
Annonser