°C
Annonser
Odd Arne Arnesen Mausund Feltstasjon

Over 1000 frivillige har ryddet søppel i øyrekka

Kampen mot marint søppel vekker stort engasjement - særlig blant unge. Over 1000 frivillige har hjulpet Odd Arne Arnesen (bildet) og Mausund feltstasjon.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Det er heldigvis mye lettere å nå frem til ungdom, enn til min generasjon, sier Odd Arne Arnesen, daglig leder i Mausund feltstasjon.

Han smiler tappert. Arbeidet med rydding av marint avfall langs Trøndelagskysten kan noen ganger føles overveldende.

Ungdommens engasjement gir dem ny energi og ståpåvilje.

- Ungdommen er på en helt annen bølgelengde. De forstår at vi må gjøre endringer for å ta vare på naturen. Her har vi eldre mye å lære, sier Arnesen.Matfat, naturreservat og søppelplass

Denne uken var det politikerne i formannskapet som skulle lære om marint avfall og jobben som gjøres ved Mausund feltstasjon.

Det er et arbeid som har fått nasjonal oppmerksomhet.

Flere nasjonale medier har hengt seg opp i koblingen mellom matfatet, naturreservatet og søppelplassen ute i Froan og øyrekka.

- Dette området er et av de mest forurensede områdene i landet, sier Arnesen.

- Grunnen til det er de nordatlantiske havstrømmene som rett ved Midt-Norge gjør en 90 graders sving og sender enorme mengder plast og skrot rett inn i fjæresteinene i Trøndelag, forklarer han.

- Havstrømmene er ansvarlig for det næringsrike farvannet som skaper perfekte forhold for sjømatnæringen. Samtidig sørger strømmene for enorm forurensning, sier Arnesen.Båter fylles med søppel: Odd Arne Arnesen viste frem virkningsfulle bilder fra arbeidet med rydding av marint søppel.Stort engasjement

Siden 2017 har Mausund feltstasjon jobbet med prosjektet "Marint avfall". Målet er å rydde 40 prosent av Trøndelagskysten - med hovedfokus på naturreservatet i Froan. Prosjektet er foreløpig forlenget til 2023.

- Vi har hatt hjelp fra 1000 frivillige siden oppstarten i 2017. Engasjementet er stort, sier Arnesen.

De er 22 ansatte ved Mausund feltstasjon. I tillegg får de hjelp fra mange frivillige som ønsker å bidra i kampen.

Så lenge vær og vind gjør det mulig å forlate havna, er ryddemannskapet ute og rydder søppel ved hjelp av båt.

For hver aktive ryddedag blir det flere kubikk mindre plast på avveie i sårbar natur.

- Vi har ryddet mye, men vi har ennå en stor jobb foran oss. Det er utrolig viktig at vi får ryddet avfallet før det blir mikroplast. Da er det mye vanskeligere å fjerne, sier Arnesen.Krever holdningsendring

Mausund feltstasjon har flere prosjekter på gang i samarbeid med NTNU, Erasmus-programmet for utvekslingsstudenter og med videregående skoler.

De jobber med folkeopplysning om problemet, nye metoder og rydding av søppel.

I møte med frøyapolitikerne er det viktigste å informere om hvor stor utfordring marint avfall er for havbrukskommunen Frøya.

Arnesen snakket om alt fra nedbrytningstid for sigarettsneiper, utslipp fra vaskemaskiner, årets TV-aksjon, mikroplast og etablering av flere lokale avfallsmottak ute i øyrekka.

- Det hele må starte med en varig holdningsendring fra hver enkelt av oss, sa Arnesen.Trenger nytt kaianlegg

Han ba også Frøya kommune om å være en positiv bidragsyter til utviklingen av Mausund feltstasjon.

- Kaianlegget vårt er så dårlig at det er risikabelt på vinteren. Vi har investert mange millioner kroner i båter og utstyr som skal kunne gjøre ryddearbeidet bedre og mer effektivt. Nå trenger vi hjelp fra kommunen til å få utbedret kaia, sa Arnesen.

Han fortalte at Mausund felstasjon gang på gang har opplevd motstand fra administrasjonen i Frøya kommune. Det stiller han seg uforstående til.

- Vi legger til rette for sårt tiltrengt næring på Mausund. Det regner vi med at kommunen vil legge til rette for, sa han.

Frøyaordfører Kristin Strømskag (H) svarte at det ikke var tvil om at arbeidet til Mausund feltstasjon var ønsket.

Arvid Hammernes (V) og Billy Fredagsvik (Ap) var også tydelige på at Frøya kommune ikke skal være noen bremsekloss for Mausund feltstasjon.
Annonser
Annonser