Frøya nyheter

25.11.2020 °C m/s
Annonser
Korona Virus

Oppfordrer studenter til frivillig karantene

Alle studenter som kommer fra områder med høy koronasmitte, oppfordres til å gå i frivillig karantene når de kommer hjem til Frøya til jul.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Pressemelding, Frøya og Hitra kommuner:


Frøya og Hitra gleder seg til at våre studenter komme «hjem» til advents- og julefeiring. Samtidig ser vi at stadig flere områder i Norge har økt spredning av Covid-19.

Kommuneoverlegene i Hitra og Frøya kommer derfor i dag med følgende anbefaling:

- Vi oppfordrer alle studenter som kommer «hjem» til kommunen fra et område med høy smittespredning å gå i frivillig 10-dagers karantene.

- Slik kan vi sammen fortsette dugnaden for å holde øyregionen fri for smitte og trygg for alle. Dette er særlig viktig i forhold til personer i risikogruppene, slik som bestemor, en tante med kronisk sykdom eller en bekjent med alvorlig sykdom.

Anbefalingen gjelder fra 13.11.2020 og ut året.
Oslo, Viken og Vestland er røde

Områder med høy smitte («røde områder») defineres som mer enn 20 nye tilfeller per 100.000 siste 14 dager. Disse tallene er lett tilgjengelig for eksempel på VG sine nettsider.

Her er fylker som Oslo, Viken og Vestland angitt som «røde».

Det er smittenivået på avreisestedet på avreisedato som må tas som utgangspunkt om vi anbefaler karantene etter hjemkomst.Bakgrunn for anbefaling

Covid-19 er en alvorlig allmennfarlig sykdom med stort smitte- og utbruddspotensial. Hitra og Frøya har under pandemien hatt lave smittetall og god kontroll på situasjonen.

Nasjonalt har det imidlertid de siste ukene vært en betydelig økning av antall smittetilfeller, blant annet i Oslo og Bergen.

Ukesrapport for uke 44 og 45 fra FHI viser at det høyeste antall positive prøver ble funnet i aldersgruppen 20-39 år. Blant disse har det var det 100 meldte smittede per 100 000.

Det er innført en rekke nye strenge nasjonale smitteverntiltak. I tillegg har det i områder med høy smittespredning blitt iverksatt ytterligere skjerpede tiltak for å hindre smittespredning.

Dette er innebærer blant annet nedstengingen av fysisk undervisning, nedstenging av «utelivet», treningssenter og kulturtilbud.Frivillig karantene

Det er vanlig at studenter kommer hjem i perioden fram til jul. Samtidig som at dette er til stor glede, medfører det også en økt risiko for smittespredning.

Studenter som kommer hjem oppfordres til å gå direkte i frivillig karantene etter hjemkomst. Alle som har eller får symptomer må teste seg, selv ved milde symptomer.

Karantenen må være på egnet sted, eksempelvis hjemme hos foreldre. Det stilles ikke krav om karantenehotell.


Annonser
Annonser