Frøya nyheter

19.01.2019 °C m/s
Annonser
Roy-Angelvik

-Oppdrett må være bærekraftig

Statssekretær Roy Angelvik (Frp) er helt enig med norske lakseelver i at oppdrett må være bærekraftig, men er uenig i at det nye trafikklyssystemet ikke tar hensyn til miljøpåvirkningen fra oppdrettsnæringen.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser

Av statssekretær Roy Angelvik (FrP)

 

Professor Ole Kristian Fauchald har skrevet en rapport på oppdrag fra Norske Lakseelver. Han mener at det tas for lite hensyn til villaksen

Jeg er enig i deler av Fauchalds rapport. Vekst i oppdrett må være bærekraftig. 

Men rapporten til Fauchald har ikke tatt inn over seg hvordan reguleringene for tildeling av tillatelser og lokaliteter fungerer sammen.

 

Han kritiserer trafikklyssystemet for å ikke ta hensyn til havbruksnæringens fulle og hele miljøpåvirkning. Det er bevisst ikke slik. 

Trafikklyssystemet er designet for å ivareta overordnede miljøutfordringer som påvirker større geografiske områder. 

Prinsippene i naturmangfoldloven om bærekraftig bruk, sett i sammenheng med akvakulturlovens egen miljønorm, ligger til grunn for systemet.

 

Oppdrettsnæringen er underlagt en lang rekke reguleringer som ivaretar de fleste miljøhensyn. 

Politikk handler om å veie ulike hensyn mot hverandre. 

Jeg er trygg på at regjeringen, med bred støtte i Stortinget, har balansert hensynet til næring og miljø på en god måte med trafikklyssystemet. 

 

 

 

Annonser
Annonser