Frøya nyheter

04.08.2020 °C m/s
Annonser
John Volden

...Og bakom sveiper vindturbinene

Trønderenergi er blitt sin egen verste fiende, omkranset av svært mange andre som heller ikke vil dem vel. Tapt omdømme vil forfølge selskapet inn i evigheten, skriver John Arvid Volden i dette innlegget..

Annonser

AV: John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing


Jeg blir nedslått når jeg aner at Frøya, hvor jeg er født og oppvokst, kan bli ødelagt for fremtiden - som den siste av øyene langs denne delen av kysten.

Bedre blir det ikke av at det er åpenbare systemfeil i forvaltningen og gjentatte politiske feiltrinn på alle nivåer som har ført oss dit.

Er eliten i Norge så distansert at de ikke enser folkesjela? Har de gjort seg til offer for gruppetenkning, er selvsikkerheten blitt større enn selvinnsikten, eller har de i blinde gått seg vill i en politisk EU-labyrint?

Det er blitt en vanlig oppfatning at vindkraftutbyggingen i økende grad knyttes til uredelighet, kameraderi og korrupsjon.

Mange folkevalgte kan få problemer med å gå rakrygget inn i fremtiden.

Finn Gustavsen sa en gang at: «En politiker er en person som er så tykkhudet at vedkommende kan holde seg oppreist selv om han mangler ryggrad.»

Dette til tross, politikere lar seg påvirke av aksjoner og opprør. Fylkestinget i Trøndelag har sagt nei til ytterligere konsesjoner.

Jeg håper det er fornuften som har tatt dem og ikke frykten for å miste posisjon eller makt.


Trønderenergi, som trodde de var en del av løsningen, er blitt en del av problemet sier Ståle Gjersvold.

Med godt lederskap kunne den problemstillingen vært vurdert på et langt tidligere tidspunkt, kanskje også hyret inn «djevelens advokat» for å få testet veivalg.

Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at folk flest ikke ønsker å ha dette i sin bakhage (NIMBY).

Hovmod står for fall heter det, og nå er Trønderenergi blitt sin egen verste fiende – omkranset av svært mange andre som heller ikke vil dem vel.

Tapt omdømme vil forfølge selskapet inn i evigheten.


Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert.

Barnebarn vil spørre hva bestemor eller bestefar har utrettet.

Skamfulle må noen fortelle at da norske myndigheter planløst gav konsesjoner til vindkraftindustrien og subsidierte utbyggingen, gikk vi i ledtog med tysk pengemakt og kjempet frem store vindkraftverk og massive naturødeleggelser.

Alt under påskudd av klimakrisen, men det var egentlig profitt som gjaldt.


Historien er full av statlige feilgrep, både i inn- og utland. Skal de posisjonerte nok en gang ende opp med å spørre seg: Hvorfor gjorde vi dette?

En digresjon - men likevel: John Kerry sa i en senatshøring om Vietnamkrigen i 1971: “How do you ask a man to be the last man to die in Vietnam? How do you ask a man to be the last man to die for a mistake?”_

Likeså kan vi i dag spørre myndighetene hva er det siste av norsk uberørt natur som skal ødelegges før feilgrepet innrømmes?

Vi vet at det finnes bedre alternativer enn vindkraft, og som attpåtil vil skape norske arbeidsplasser.


Måtte de som har ført oss inn i denne tragedien, dersom de har snev av samvittighetsfølelse, få vel så dårlig nattesøvn som de nærmeste naboene til ødeleggelsene, som de strikkende bestemødre som ikke lenger kan gi naturarven videre, eller som de øvrige klima- og naturelskende innbyggere som kjemper for å bevare et unikt kystlandskap.

Ødeleggelsene har startet. Nå gjelder det å begrense skadene.

Derfor må kampen fortsette til vi får lagt dette utyske dødt.

Enhver kan bli forbitret av at Norge selges stykkevis til høystbydende på EUs energimarked.

Men folkesjela er ikke til salgs, og den drivkraften tukler man ikke med.

Annonser
Annonser