Frøya nyheter

21.01.2018 °C m/s
Annonser

Ny runde om Festivalstøtten

Å erklære Kristin Reppe Storø som innhabil i festivalstøttesaken var feil slår kommuneadvokaten fast. Dermed blir vedtaket om festivalstøtten og 50.000 i tilskudd til Suladagan kjent ugyldig, og må opp på nytt.

Av:
AnnonserFestivalstøtten har vært en gjenganger i de politiske organer på Frøya det siste året. I forrige kommunestyremøte trodde mange at saken var endelig avgjort, da et forslag om ikke å legge inn noen festivaler i kommunebudsjettet, men å gi Suladagan 50.000 ble vedtatt. Hovedårsaken til at dette forslaget fra SV ble vedtatt var nok at Ap’s Kristin Reppe Storø ble kjent innhabil i saken, fordi hun er søster av Frode Reppe som er en av de frivillige som jobber for Jorddunstfestivalen. Etter en senere klage på innhabilitetsvedtaket, har kommunens advokat nå slått fast at Kristin Reppe Storø slett ikke var innhabil i festivalstøttesaken. Dermed skal det tidligere festivalstøttevedtaket kjennes ugyldig, og saken må opp til ny behandling.Hammernes kjempet for SulaI kommunestyret i dag ble dette diskutert både lenge og bredt. Den som markerte seg sterkest var Venstreleder Arvid Hammernes. Først ønsket han Frode Reppe kjent innhabil i behandlingen av Kristin-saken, fordi han var med og arrangerte Jorddunstfestivalen og var bror av Kristin. Flere syntes det var merkelig at frivillig ulønnet Jorddunstdeltakelse skulle diskvalifisere til å ha en mening om et habilitetsspørsmål. Men siden han er bror til Kristin er det greit at han erklæres innhabil, sa ordføreren. Og sånn ble det. Etter dette gikk også Hammernes og Venstre tilslutt med på at Kristin Reppe Storø var habil i festivalstøttesaken slik advokaten hadde fastslått. Men han ønsket ikke hele det forrige vedtaket erklært ugyldig. Halvdelen med at Suladagan skulle få 50.000 ville han beholde.Mer katolsk enn pavenHammernes pekte på at Suladagene går allerede neste helg. Og at det ville være rettferdig å gi Sula pengene, siden Utihavet på Mausund hadde fått 50.000 tidligere. Det er greit å være opptatt av lovlighet, men vi må ikke bli mer katolske enn paven heller, sa Hammernes. Han fikk raskt svar av varaordfører Martin Nilsen (H), Eli Ann Karlsen (Ap) og en lettere irritert ordfører Berit Flåmo (Ap) som sa at nå skulle man vurdere habilitet, og da fikk et eventuelt nytt forslag om penger til Suladagan også vente til hele saken kom opp på nytt, siden også dette ble vedtatt urettvist. Siden Reppe Storø ikke var innhabil, måtte hele saken opp på nytt. Og slik ble det. Dermed skal saken om Frøyafestivalen og Jorddunstfestivalen skal inn på kommunebudsjettet diskuteres og stemmes over på nytt. Og Suladagan mistet de 50.000 de fikk sist, og står igjen med de 10.000 de fikk fra driftsstøtten til lag og organisasjoner.


Annonser
blog comments powered by Disqus
Annonser