Frøya nyheter

07.08.2020 °C m/s
Annonser
Taretråling Nutrimar Sula 4

Protester mot tare- tråling ved Sula

Folk på Sula har klaget over at det drives taretråling rett utenfor øya midt i fellesferien. Selskapet bak trålingen skjønner kritikken, og prøver å finne et nytt sted å tråle i sommer.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser


I sommer har det vært drevet taretråling utenfor Sula. Tre trålere og frakteskipet Bona Safir har ligget jevnt like utenfor øya.

Trålerne har levert til lasteskipet, som har løftet taren ombord med grabb. En av trålerne er Nutrimars "Vågøy", noe som har gjort at mange tror trålingen er i Nutrimarregi.

Folk på Sula har derfor skrevet brev til Nutrimar og klaget på tarehøstingen. Nå har klagene kommet til selskapet Dupont og fabrikken i Karmøy kommune som driver taretrålingen.

Her forteller fabrikksjef Tor Arthur Halvorsen tatt imot klagen med største alvor.

-Jeg har sendt et brev til fiskeridirektoratet og spurt om de har et annet område vi kan tråle tare i i sommer, istedet for ved Sula.

Jeg har bedt om raskt svar, sier han til frøya.no.VanskeligDupont har en fabrikk i Vormedal i Karmøy kommune, like sør for haugesund hvor 120 ansatte jobber med å lage alginater av taren. I tillegg jobber rundt 50 med å høste tare.

Det har de gjort ved fabrikken i 60 år, som de eneste i Norge.

-Norsk tare er verdens beste for å produsere medisin med, og alginatet vi produserer brukes også i mat, forteller Halvorsen

Årsaken til at de ligger og høster tare like ved Sula i sommer skyldes at det er her de klarer å høste nok tare til å holde fabrikken i gang.

Dette fordi myndighetene har laget ett nytt regime for tarehøsting i Norge, som betyr at havet er delt opp i soner det kan høstes i hvert femte år.
Taretråling Sula Nutrimar 2 Taresund er en av taretrålerne som leverer til frakteskipet. Den andre tråleren tilhører Nutrimar og er lei ut til Dupont.


Nytt høsteopplegg


-Dette nye opplegget ble innført for tre år siden, fortelle Halvorsen. -Noe som har ført til at mange av feltene det er lov å høste tare i i staren av perioden, kan ha lite tare nå.

Området ved Sula er ett av det beste, derfor tråler fabrikken her akkurat nå.

-Jeg vet at mange tror mye om taretråling, at vi ødelegger for fiske, men det gjør vi ikke, sier Halvorsen. Han peker på mange undersøkelser som viser at Norges måte å forvalte ressursen tare på er kjent for å være av det beste.

Etter at man har høstet tare i ett område, stenges det, og åpnes ikke før etter fem år. Da er taren på plass igjen. Det er skifte første september, og Dupont håper å ha tare nok til da. Så man slipper permitteringer.Tar veldig lite


Dt er masse norsk stortare langs hele norskekysten, og alle som ønsker kan være med å høste. Men de får tildelt konsesjonsområder etter et system.

Halvorsen forteller at det er en liten prosentdel som blir tatt opp.

-Vi snakker om 60 millioner tonn tarwe, og vi høster bare 0.15 prosent i året. Dette gjør at Norge har verdens mest bærekraftige forvaltning.

Endringen av høstingsordningen har gjort at det kan bli lite tare for oss de første årene, sier Halvorsen.

-Men det vil gå seg til ettersom systemet setter seg. Vi vil istedet får kstra mye de siste to årene.

-Problemet i denne fasen er at en del felt ikke har hatt nok tare . Mindre enn normalt, som gjør at vi må høste i flere felter siden det har vært dårlig med tare i våre områder som er åpne.

Vi har kun ett felt igjen som gir god høsting, og det ligger utenfor Sula.Taretråling Nutrimar Sula Frakteskipet Bona Safir har ligget utenfor Sula i sommer og tatt imot tare som to taretrålere har høstet i området. Når det er fullt seiler det til Karmøy og losser.


Viktig for medisiner


Halvorsen skjønner at folk kanskje ikke synes det er så artig at de ligger og høster rett utenfor Sula nå i ferietiden.

-Vi prøver å høre på folk, og om de sier de ikke vil ha oss der i perioder, så kan vi holde oss vekke i noen uker.

Derfor håper vi at fiskeridirektoratet skal finne en annen løsning for oss, slik at vi kan gå bort fra Sula i ferietiden og fram til første september.

Brevet ble sendt fredag og jeg har bedt om rask behandling. Vårt ønske er å ha godt forhold til kommunene og fiskeriene der vi høster.

Men akkurat nå føler vi oss trengt inn i et hjørne. Fabrikken må gå, og det er et stort trykk på medisiner,

Jeg beklager at vi er til bry nå. Vi kan dessverre ikke stenge ned all industri nå, men prøver å ta hensyn. Vi er den eneste som lager alginater i Norge og en av tre i Europa.

Vi er bærekraftige, men ser at det er vanskelig å sloss mot følelser. Vi ønsker å høste bærekraftig, ikke ødelegge. grunnlaget for vår egen drift.

Og undersøkelser viser at at det går veldig sint med artene i sjøen, sier Tor Arthur Halvorsen i Dupont.

Annonser
Annonser