Frøya nyheter

20.10.2018 °C m/s
Annonser
Dugnad Nmk Motorsportsenter

Ber kommunen støtte arealkjøp

NMK Frøya ber Frøya kommune om 200.000 kroner for å dekke oppkjøp av et område ved motorsportbanen. De viser til at kommunen har kjøpt areal til andre idrettsanlegg før. Rådmannen er uenig og vender tommelen ned.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser

 

Kan Frøya kommune betale 200.000 kroner for en eiendom NMK Frøya har kjøpt på Flatval? 

Ja mener motorklubben som har søkt kommunen om pengene. Men rådmannen sier nei, og viser til at kommunen aldri før har gått inn og betalt grunn for noen lag som vil bygge anlegg. 

Nå blir det opp til politikerne å vurdere søknaden fra motorklubben som hevder arealet skal brukes til aktiviteter mot barn og unge, deriblant kreftsyke og utviklingshemmede.

 

Område for barn

 

Saken handler om at NMK Frøya har kjøpt et areal ved Frøya Flyplass for 200.000 av Frøya Flyplass DA. 

Området sier klubben at de ønsker å bruke til aktiviteter for barn og unge.  

Klubben nevner aktiviteter for Barnekreftavdelingen i Trøndelag, Moa, Øvergården, Øytun i tillegg til egne arrangement som for eksempel Tour of Norway for kids. 

Men rådmannen ser ingen mulighet til å gi støtte til grunnoppkjøpet, siden man aldri har satt av midler til annet enn aktivitet.

 


Urettferdig?

 

NMK Frøya mener kommune har gjort dette før og nevner at kommunen har ervervet og brukt penger på eiendom for blant annet Frøya Storhall, Frøya Idrettshall og Frøya Idrettspark.

Klubben er redd for å havne i et økonomisk uføre. I 2011 hadde NMK Frøya 2 millioner i gjeld. 

I 2017 var den nede i 800.000. Klubben har til nå betalt 60.000 i årlig leie, noe som gjør at dette vil være inntjent på vel tre år.

 

Mange muligheter

 

Rådmannen legger ikke skjul på at man er glad for innsatsen de frivillige gjør for barn og unge. 

Men viser til at det fordeles penger til lagenes drift fra komunekassa. 

I tillegg kan lagene søke om midler fra Salmarfondet og mange andre ordninger. På Frøya eies de fleste idrettsanleggene av private, men kommunen har vært positive til å forskuttert tippemidler for raskere realisering. 

Men kommunen har aldri gitt penger til kjøp av grunn til privatidrettsanlegg. Derfor mener rådmannen at svaret må bli nei.

Annonser
Annonser