°C
Annonser
Mausund Feltstasjon Ungdommer Høstferie 5

Nesten to millioner til mer strand- rydding

Mausund Feltstasjon får nesten to millioner kroner fra Trøndelag fylkeskommune til mer strandrydding langs kysten. Det bestemte fylkesutvalget på dagens møte.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser

Mausund Feltstasjon får 1.750.000 kroner til innsamling av plast og annet marint avfall på vanskelig tilgjengelige steder langs kysten av Trøndelag.

Det vedtok et enstemmig fylkesutvalg i Trøndelag fylkeskommune i dag. Fylkeskommunen har opprettet en støtteordning for innsamling av plast på vanskelige tilgjengelige steder langs Trøndelagskysten.

Midlene har vært utlyst ved å sende informasjon om ordningen direkte til aktuelle aktører.

Det kom inn to søknader, fra Oppdretternes Miljøservice AS, Rørvik, Vikna og Eider AS Mausund feltstasjon, Mausund, Frøya.


To søkere

Begge søkerne er allerede etablert innen innsamling av plast og annet marint avfall på vanskelige steder, og har både egnet utstyr, mannskap og kompetanse til å gjøre jobben.

Fylkesutvalget syntes begge søknadene var gode og viser at det vil bli gjort mye arbeid for pengene.

Mausund søkte om til sammen 5 680 000 kr i støtte, noe som ville bety 100 prosent finansiering. De har med en liten del holdningsskapende arbeid i sitt prosjekt, og spesielt kontakt med England og Skottland for å bidra til å redusere utslippene der.Deler likt

Ettersom det er vanskelig å skille søknadene, og vi har bruk for innsamling begge steder, fordeles de tilgjengelige midlene likt mellom de to søkerne, med 1,75 millioner kroner til hver.

Søkerne må gi svar på om prosjektene kan gjennomføres med et slikt støttebeløp, og beskrive hvordan de vil skalere ned prosjektet og hva de kan få utført med denne støtten.


Annonser
Annonser