°C
Annonser
Ketil Iversen Sitkagran Sistranda 2

– Nå må vi ta all sitkagrana

Hogsten av sitkagran på Frøya skal fortsette. Det settes av 5,5 millioner kroner til neste etappe.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Frøya kommunes ambisjon er at all sitkagran skal fjernes i kommunen. Derfor skal den etappevise maskinelle hogsten fortsette.

Nå vil politikerne ha en helhetlig plan for resten av gjennomføringen. Det ble formannskapet enige om denne uken.

- Når vi sier ja til videre hogst av sitkagran, må vi dekke hele kommunen, sier Lene Dahlø Skarsvåg (Sp).

- Mange er stresset for at de ikke blir inkludert i prosjektet. Det må vi trygge folk på at de vil bli på sikt. Vi må lage en plan med en prioritert rekkefølge, sier hun.- Gjort en kjempejobb allerede

De økologiske konsekvensene det medfører å ikke fortsette med bekjempelsen av sitkagran, er mye større enn de økonomiske. Det opplyser kommunedirektøren i saksfremlegget.

- Det er en selvfølge at vi fortsetter, hvis ikke vil millionene vi har brukt til nå være bortkastet, sier Dordi Hammer (R).

Det var hele formannskapet enig i.

- Det er gjort en kjempejobb allerede. Jeg er imidlertid skeptisk til at vi skal basere oss på maskinell hogst. Det er enkelte områder som ikke ser ut, etter at de store maskinene har vært der. Vi var heldige med en kald vinter, men vi kan ikke basere oss på at vi er like heldige i neste runde, sa Billy Fredagsvik (Ap).

Forprosjektet anbefaler imidlertid at Frøya kommune fortsetter med maskinell hogst.


Setter av 5,5 millioner

Frøya kommune setter av 5,5 millioner kroner til den neste etappen. Arvid Hammernes (V) var opptatt av at Frøya kommune i tillegg søker om statlig støtte til prosjektet.Annonser
Annonser