°C
Annonser
Foto Petter Vidar Vågsvær Sitkagran Dyrvik Dørvikan 1 Foto: Petter Vidar Vågsvær

Nå kan du få tilskudd til å fjerne sitkagrana

Fristen for å søke om pengestøtte for å få fjernet sitkagran nærmer seg. Miljøkonsulent Øyvor Helstad oppfordrer både grunneiere og grendalag til å søke.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Nå har du mulighet til å søke om tilskudd til å fjerne sitkagran.

Det opplyser miljøkonsulent Øyvor Helstad i Frøya kommune.

- Søknadsfristen er imidlertid kort. Det må søkes om midler innen 15. januar. Derfor gjelder det å være rask, sier Helstad.To ordninger

Det er mange som har tatt kontakt med Frøya kommune, for å få vite hvordan de kan søke om midler.

Nå gir Helstad en oversikt over hvilke tilskudd det er mulig å søke på.

- Fylkesmannen har to ordninger som dere kan søke tilskudd på: 1.Tilskudd til truede naturtyper og 2. Tilskudd til tiltak mot fremmede arter, opplyser Helstad.

- Den første ordningen, "Tilskudd til truede naturtyper", handler om å ta vare på truede arter, som for eksempel kystlynghei, forklarer miljøkonsulenten.

- Den andre ordningen, "Tiltak mot fremmede arter", handler om å fjerne fremmede arter, som sitkagran, sier hun."Alle" er i målgruppen

Hvem kan søke på ordningene?

- "Alle" kan søke på den første ordningen. Målgruppen for den første ordningen er grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner, sier Helstad.

- Målgruppen for den andre ordningen er regionale og nasjonale frivillige organisasjoner, institusjoner og private virksomheter. Offentlige aktører er ikke i målgruppa for denne ordningen, opplyser hun.

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknaden skal adresseres til Fylkesmannen i Trøndelag.

- Søknaden skal gjøre greie for hvordan tiltakene skal gjennomføres. Mer informasjon finnes på Miljødirektoratets søknadssenter, opplyser hun.

Søknadsfrist for begge ordningene er 15. januar 2021.Annonser
Annonser