Frøya nyheter

26.02.2020 °C m/s
Annonser
Ola Elvestuen Klima Og Miljøminister Venstre

Miljøministeren berømmer Mausund feltstasjon

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) berømmer Mausund feltstasjon for arbeidet de gjør med marint avfall på trøndelagskysten, og oppfordrer dem til å fortsette å søke om midler.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

FOTO: Venstre.no


Nyheten om at Mausund feltstasjon ikke kan fortsette ryddingen av marint avfall på grunn av mangel på penger har skapt reaksjoner. 

Politikerne på Frøya har gått hardt ut og sagt at de vil hjelpe daglig leder Odd Arne Arnesen og Mausund feltstasjon med å fortsette det viktige arbeidet for miljøet. Det har klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) stor forståelse for:

- Det er enkelt å berømme arbeidet til Mausund feltstasjon, sier Klima- og miljøministeren til Frøya.no. 

- Det er ikke bra dersom oppryddingen stopper opp og avfall blir liggende, sier Elvestuen. 

- Mausund feltstasjon har mottatt to millioner kroner i støtte fra regjeringens støtteordning til opprydding, og det har utløst en fantastisk innsats lokalt, sier han.

- Jeg oppmuntrer også Mausund feltstasjon til å søke om å få penger neste år.


- Rekordstor støtteordning er kanskje ikke nok


Elvestuen forteller at midlene Mausund feltstasjon har fått kommer fra en pott på 80 millioner kroner som er satt av til å støtte plastopprydding. 

- Denne støtteordningen har vi økt fra nesten ingenting til 80 millioner kroner, sier klima- og miljøministeren.

- Mye av tilskuddet har gått til frivillig arbeid. I år har over 100.000 frivillige deltatt i ryddearbeidet. 

15 millioner kroner av de 80 millionene kan brukes til å støtte tiltak over flere år. Resten er engangsmidler. 

Pengene er fordelt til 71 ulike tiltak mot marin forsøpling over hele landet, og det er Miljødirektoratet som bestemmer hvem som skal få penger, og hvor mye hver enkelt skal få.

-  Støtteordningen var rekordstor i år, men vi ser at behovet kan være enda større. Fremover må vi derfor både se på både innretningen og størrelsen på ordningen for å vurdere hvordan opprydningstiltak kan gjennomføres enda mer systematisk, sier Elvestuen.

- Vi må også se på nye samarbeidsformer mellom private, staten og kommunene, sier han. 

De jobber også med å redusere forbruket av plast og å hindre ny forsøpling. 

- Vi bevilger i tillegg 280 millioner kroner i bistandsmidler for første gang i år. De skal blant annet å til å få på plass gode avfallssystem i andre land, sier Elvestuen.

Artikkelen fortsetter under bildet: 

Odd Arne Arnesen Mausund Feltstasjon Odd Arne Arnesen og Mausund feltstasjon er fortvilet over at de ikke kan fortsette arbeidet med å samle inn marint avfall på trøndelagskysten.


- En stor utfordring med eierløst avfall

Etter at Odd Arne Arnesen fortalte at Mausund feltstasjon ikke kunne fortsette søppelryddingen var ordfører Berit Flåmo sjokkert. Hun mener at ryddingen av marint søppel på trøndelagskysten er et nasjonalt ansvar, ikke et kommunalt ansvar.

Politikerne på Frøya vil hjelpe til med det de kan, men peker også mot staten som de mener bør ta ansvar:

- Eierløst avfall som driver inn fra havet er en stor utfordring å håndtere og kommunene har ikke et generelt ansvar for å rydde opp langs hele sin egen kystlinje, sier Elvestuen.

- Det kommunene har plikt til etter forurensningsloven er å sørge for god opprydning og avfallshåndtering på utfartssteder og andre offentlige steder med mye besøk og fare for forsøpling, sier han.

- Det er en utfordring å holde hele den langstrakte norske kystlinjen ren og fri for avfall, og vi er derfor helt avhengige av at stat, kommuner og frivillige jobber sammen om opprydning.

- Hovedregelen er at alle har ansvar for sitt eget avfall, men med marin forsøpling er det ofte vanskelig å fastslå hvem som eier avfallet.  Dermed er det også vanskelig å plassere ansvar for oppryddingen. Det er blant annet derfor regjeringen har valgt å ta et betydelig ansvar, ved å støtte opprydning og håndtering av avfall gjennom en egen tilskuddsordning, sier Klima- og miljøministeren. 


Artikkelen fortsetter under bildene fra formannskapets besøk hos Mausund feltstasjon:
Mausund feltstasjon kan ennå få støtte

Årsaken til at det ligger enorme mengder med avfall ute i øyrekka utenfor Frøya er at de fungerer som et filter for søpla som kommer med Golfstrømmen.

Mye av søppelet havner rett i Froan naturreservat og landskapsvernområde.

- Hvem har ansvaret for å holde naturreservatet rent?

- Fylkesmannen i Trøndelag er forvaltningsmyndighet for Froan naturreservat og har ansvar for å ivareta plante- og dyrelivet og leve- og yngleområdene for ulike dyrearter i verneområdet. Selv om fylkesmannen ikke har et generelt ansvar for å rydde opp i eierløst avfall i sjøen og på strendene, tar de ofte initiativ til slike tiltak, sier Elvestuen.

- Statens naturoppsyn bidrar også til opprydding når de er ute i områdene. I tillegg er  organisasjoner og privates innsats for å rydde opp i naturreservatet på frivillig basis helt uvurderlig. Både Miljødirektoratets tilskuddsordning og refusjonsordningen til Hold Norge Rent kan gi støtte til denne innsatsen, sier han.

En del av pengene i plastoppryddings-potten går til en refusjonsordning i regi av Hold Norge Rent som dekker utgifter til transport og behandling av eierløst marint avfall.

Pengene fra refusjonsordningen utbetales 20. desember 2018.

- Fristen for å søke om refusjon av utgifter knyttet til håndtering av avfall er ikke ute, og uten å kjenne til detaljene i denne saken så oppmuntrer jeg generelt til at denne ordningen benyttes, sier Elvestuen.Annonser
Annonser