Frøya nyheter

21.01.2018 °C m/s
Annonser

Mer Frøya for Frøyafestivalen

Frøyafestivalen har så langt profilert seg på artistene og bilder av disse. Nå mener festivalledelsen at Frøyfestivelen er en merkevare god nok i seg selv.

Av:
AnnonserFrøyafestivalen vil bli enda mer Frøya, og skifter derfor logo og profil. Festivalen ønsker å profilere Frøya enda sterkere og har bedt DDE bassist og grafiker Eivind Berre om hjelp til å lage en profil som gjør at de som ser den tenker Frøya med en gang de ser den. Frøyafestivalens grafiske profil har i til vært basert på å bruke merkenavn og ikoner fra artistene mer enn fra festivalen selv, sier Berre. Programmet og artistene har vært det som har solgt festivalen. Dette har medført materiell med stor informasjonsmengde og stort spenn i grafiske elementer. Fjorårets plakat var første forsøk i arbeidet med å forenkle og å tydeliggjøre profilen hvor kun to headlinere ble gjengitt med bilde, sier Berre.

Eivind Berre har spilt på Frøyafestivalen og vet hva den står for. Ny profilI år ba jeg derfor festivalen om å vurdere mine tanker om en profil som viderefører dette og styrker festivalen som merkevare. Gode innspill fra festivalen har resultert i et etter min mening bra resultat, sier Berre. Han har prøvd å lage en logo der verdiene han mener kjennetegner festivalen er lagt til grunn. Stikkord er: maritimt, folkelig, tradisjon og trivsel, sier han Farger og grafiske element er valgt med utgangspunkt i den opprinnelige profilen. Selv om få vil tenke over det vil den gjenkjennende effekten være viktig. Det gir også signaler om stabilitet og forutsigbarhet. Frøya har mange kjente kvaliteter. Stedsnavnet gir assosiasjon til disse og gir identitet til festivalen. "Frøya" er derfor det bærende typografiske elementet i logo og plakat.Laks og fiskeI tillegg kom det fra festivalen innspill om å bygge på det Frøya er mest kjent for: laks og fiske, forteller Berre. En godslig gammel fisker med grått skjegg og en lurt blikk er både maritim og folkelig, og assosieres også med tradisjon og trivsel. Som grafisk ramme ble en livbøye valgt. Du finner slike på alle brygger og på steder det er lagt til rette for aktivitet i tilknytning til vann. Livbøyen gir også assosiasjon til trygghet. Den egnet seg også godt til å legge de typografiske elementene på og fanger lett blikket til betrakteren. Resultatet er en fargesterk og tydelig logo.  Her er verken artist- logoer eller bilder. Detaljinformasjon som klokkeslett og diverse er tatt bort og det henvises til nettsiden. Dette minsker informasjonsmengden og øker fokus på det vesentlige, sier Berre.Hva syns du om Frøyfestivalens nye logo og profil?  Si din mening! 


Annonser
blog comments powered by Disqus
Annonser