Frøya nyheter

01.06.2020 °C m/s
Annonser
John Haftor Haftorsen

Mener at steinalderfunn kunne blitt berget

John Haftor Haftorsen mener at steinalderfunn i Nessadalen kunne ha blitt berget og bevart dersom fylkeskommunen hadde lyttet til tipserne. - Det stemmer ikke, sier fylkeskommunen, som mener at de har gjort alt de kunne.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Steinalderfunn fra eldre steinalder kunne ha blitt berget og bevart, sier John Haftor Haftorsen, og viser til funnene som ble gjort i vindkraftområdet i Nessadalen.

- Jeg ser at fylkeskommunen sier at de har gjort alt de kunne i denne saken. Det er rett og slett feil, mener Haftorsen.

Han viser til e-post-meldinger sendt i juni, der han skriver om treverk funnet i myra bare noen meter unna der Ola Vie meldte ifra om steinfunn.

- Da de ble varslet hadde ikke gravemaskinene gravd over myra. De hadde heller ikke boret og sprengt berget. Dersom arbeidet hadde blitt stoppet, og arkeologene hadde sjekket ut tipset, hadde de kunne berget de 10.000 år gamle bosettingene, mener Haftorsen.


Tror flere funn vil gå tapt

Han er fortvilet over at fylkeskommunen ikke tok tipsene på alvor, før skaden hadde skjedd.

- Steinalderfunn skal bevares. Vi vet at Frøya var bebodd for ca. 10.000 år siden og at det er mange bosettinger som ennå ikke er oppdaget, sier Haftorsen.

- Dette viser at argumenter fra vindkraftmotstanderne stemmer - konsesjonen ble gitt på feil grunnlag. Mange prøvde å advare mot at det var steinalderbosettinger i området, sier han.

- Byggingen av vindkraftanlegget skulle vært stoppet, slik at utbygger kunne lagt om planen for veibygging for å bevare funnene, mener han.

- I skrivende stund er det stor sannsynlighet for at flere steinalderfunn går tapt, mener Haftorsen.


- Vi agerte raskt

Anne Haug, seniorrådgiver avdeling for plan og næring i Trøndelag fylkeskommune, svarer at de har gjort det de kunne i saken.

- Fylkeskommunen kan ikke se at vi kunne ha handlet annerledes ut i fra de meldinger vi ha fått i saken, sier Haug.

- Vi fikk melding om steinalderfunn fra Ola Vie den 20. august 2019. Notatet med beskrivelser og bilder gjorde at vi agerte raskt på denne meldingen og gjennomførte en innledende befaring allerede den 22. august. Vi bekreftet da at det var snakk om funn fra steinalder, forteller Haug.

- De to steinalderlokalitetene ble ikke oppdaget før veien var under opparbeiding. Det ble da funnet flintavslag i torv og løsmasser som var kastet opp i grusdunger på begge sider av veien, sier hun.

- Vi anser det som svært vanskelig å oppdage slike små steinalderlokaliteter hvis du ikke vet hva du skal se etter. Det var først når torv og løsmasser ble fjernet at flintavslagene dukket opp. Disse ble da oppdaget av Ola Vie som meldte fra til kulturminnemyndighetene. Hvorvidt funnene var kjent i lang tid før vi fikk melding vet vi ikke noe om og er noe vi ikke kan spekulere på, sier Haug.

- Det er ikke så ofte vi får slike meldinger, men det skjer av og til og i denne saken ble det reagert etter helt vanlig prosedyre i slike saker, sier hun.


- Har ikke noe med hverandre å gjøre

Haug bekrefter at fylkeskommunen fikk melding om trebiter i myr i juni.

- Meldingen vi fikk i juni om trebiter i myr var ikke av en slik karakter at vi så noen grunn til å stoppe et allerede godkjent og igangsatt arbeid, sier seniorrådgiveren.

- Funnsted for steinalderlokalitetene og funnsted for trebiter i myr var ikke samme sted. Meldingen om trebitene i myr var funnet i innkjøringen til anlegget. Dette har ikke noe med hverandre å gjøre, mener hun.

- Dessuten hadde man ikke satt i gang noe veibygging i området hvor steinalderlokalitetene senere ble oppdaget på dette tidspunktet, sier hun.

- Trebiter i myr er ganske vanlig å finne og vi har ingen grunn til å tro at dette er førreformatorisk. Av oversendt bildemateriale kunne vi helle ikke se at det var bearbeidet materiale. Bevart ubrent organisk materiale som går tilbake til steinalder er dessuten svært sjeldent å finne, forklarer Haug.

- Fylkeskommunen må alltid vurdere de meldinger vi får inn og vi skal ha gode grunner før vi går inn og stopper et allerede godkjent og igangsatt arbeid. Meldingen vi fikk i juni var ikke av en slik karakter at vi så noen grunn til å stoppe arbeidene, sier hun.
Annonser
Annonser