°C
Annonser
Masse Uttian

Massen må fjernes innen to uker

Frøya kommunes massedeponi ved Uttianbrua må fjernes innen to uker. Det krever Trøndelag fylkeskommune etter at Frøya nok en gang har prøvd å få utsatt oppryddingen.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
AnnonserFrøya kommune har lagret store mengder stein ved foten av Uttianbrua på Ellingsholmen.

Massene kommer fra utbyggingen av gangveien mellom Sistranda og Hamarvika, og entreprenøren la massene her, fordi de blant annet skulle brukes til å bygge ut et planlagt industriområde ved brua.

Her hadde Skarsvåg boats og Aaas brygger blitt lovet plass av kommunen.

Men utbyggingen møtte stor motstand fra flere hold, og til slutt var det Statsforvalteren i Trøndelag som satte foten ned.

Frøya kommune ble bedt om å fjerne massedeponiet av Trøndelag fylkeskommune. Men det har kommunen ennå ikke gjort.Frist utsatt flere gangerI stedet har kommunen flere ganger søkt om å få flyttet fristen for å fjerne massedeponiet, for å blant annet se om kommunen nådde fram med sin klage på Statsforvalterens nei.

Men nå har fylket fått nok, og mener Frøya kommune har fått mange nok frister for å få fjernet de mellomlagrede massene, uten at disse fristene er blitt overholdt.

Trøndelag fylkeskommune har mottatt en framdriftsplan for fjerning av de lagrede massene fra kommunen.

Der man nok en gang har ønsket å utsette oppryddingen.


Nok er nokJohnny Ekle i seksjon vegforvaltning i fylkeskommunen skriver i et brev til Frøya kommune at den oversendte framdriftsplanen har en sluttdato fylket ikke kan forholde seg til.

I tillegg er det veldig mange usikkerhetsmomenter i denne saken i forhold til de prosjektene massene er tenkt benytt til.

Trøndelag fylkeskommune vi derfor ikke gi flere utsettelser for denne lagringen.

Området skal nå ryddes og settes tilbake til den stand slik det var før lagringen.

Absolutt siste frist for fjerning av de lagrede massene og opprydding settes til 14 mai, avslutter Ekle i brevet.Annonser
Annonser