°C
Annonser
Masse Uttian

Kommunen har fått nok en utsettelse

Frøya kommune har nok en gang fått utsettelse på å fjerne massedeponiet ved Uttianbrua.

Ida Nordland Hillestad Ida Nordland Hillestad +47 480 90 059
Annonser

Kommunen fikk forrige uke en endelig frist den 14. mai for å fjerne massedeponiet ved Uttianbrua. Området skal ryddes og settes tilbake til den stand slik det var før lagringen.

Etter et møte med Trøndelag fylkeskommune denne uken er det nok en gang blitt endringer i planene.

- Vi har hatt et godt og konstruktivt møte med Trøndelag fylkeskommune og vegdirektør Eva Solvi, der vi er blitt omforent enige om at Frøya kommune skal legge frem en varig plan og en god løsning for hva som skal gjøres med massedeponiet ved Uttianbrua, sier kommunedirektør Beathe Sandvik Meland.

- Det skal også innen den 14 mai legges frem en endelig sluttdato for når det skal fjernes,
Skal finne en varig løsning

Kommunedirektøren forteller at det er for kort frist å fjerne all massen innen tidsfristen 14. mai, da det er omlag 400-500 lastebillass med stein som skal fraktes bort.

- Vi ønsker nå å finne en varig løsning, slik at vi ikke flytter massene frem og tilbake. Her må vi se på både miljø og økonomi for å ivareta dette på den samfunnsmessige beste måte, sier Sandvik Meland.

- Nå skal kommunen frem til 14. mai legge en plan, samt gå i dialog med entreprenør for å finne ut hvordan vi best mulig kan løse dette, legger
hun til.

Annonser
Annonser