Frøya nyheter

25.11.2020 °C m/s
Annonser
Vindmøller Vindturbiner Frøya Vindpark Vindkraftverk

–Må ha hvitt, blinkende lys

Det hvite, blinkende lyset fra vindturbinene på Frøya irriterer mange. Det må likevel være der, svarer Luftfartstilsynet. Årsaken er høyden på vindturbinene.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Det hvite, blinkende lyset fra vindkraftverket på Frøya er til stor irritasjon for mange. Derfor har politikerne på Frøya bedt utbygger Trønderenergi om å finne en annen løsning.

Myndigheten til å bestemme ligger imidlertid hos Luftfartstilsynet. Der er reglene klinkende klare:

- Frøya vindkraftverk må fortsatt ha hvite blinkende hinderlys, sier Håvard Vikheim, kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet.Forståelse for irritasjonen

Trønderenergis konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar, Stig Tore Laugen, har forståelse for irritasjonen til frøyværingene. Det er imidlertid lite utbygger kan gjøre med lysene:

- Merking av luftfartshindre er myndighetenes ansvar, og vi er pålagt å følge deres bestemmelser. Vi skjønner at lysene for enkelte kan oppfattes som plagsomme, og har derfor i en stund vært i dialog med myndighetene om det er mulig å gjøre tiltak, sier Laugen.

- Vi håper på å finne løsninger som kan ivareta alle behov, men er helt avhengige at regelverket faktisk tillater det, sier han.Tydelige regler for luftsikkerhet

Regelverket sier at det er nødvendig med hvite, blinkende lys for å ivareta flysikkerheten.

Luftfartstilsynet forklarer at hver og en vindturbin er merkepliktig med to stykk hinderlys. Type hinderlys kommer an på høyden på vindturbinen.

Forskriften som regulerer merking av luftfartshinder, herunder vindturbiner og vindkraftverk, heter forskrift 15. juli 2014 nr. 980, om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder.

- Antall turbiner som er merket er bestemt ut fra en faglig vurdering av nevnte vindkraftverk, opplyser Vikheim.

- For å ivareta flysikkerheten inneholder vurderingen elementer som plassering (hvor i landet og i hvilket terreng og område), om det er flyplasser eller andre landingsplasser i nærheten av vindkraftverket, avstand mellom turbinene sett opp mot perimetermerking og flysikkerhet, sier han.

- Og ikke minst om det forekommer flytrafikk: småfly, helikopter, luftambulanse, politihelikopter og lignende.Høyden avgjør typen lys

Hvilken type lys vindturbinene skal merkes med, er bestemt av forskriftens paragraf 17 (4) og (5). Det er høyden på turbinene som avgjør hvilket lys som må brukes.

Ettersom Frøya vindkraftverk har turbiner som er 180 meter høye, kreves det et høyintensitets hinderlys.

- Alle vindturbiner med en høyde på 150 meter eller høyere skal være merket med to stykk høyintensitets hinderlys type B. Lystypen er hvitt blinkende lys styrke 100.000 candela, opplyser Vikheim.

Det er forskriftskrav som forteller hvilke type hinderlys som skal brukes på hvilke type hinder. Forskriftskravene er basert på hvilke type hinderlys som er synlig under forskjellige siktforhold.

- Man kan ikke endre på fargen på lysene. Vindturbinene er merket i henhold til forskriftskrav. Kravene er basert på internasjonal standard og har som formål å ivareta flysikkerheten, sier han.

- Hva om lysene forstyrrer trafikken og dermed er trafikkfarlige?

- Luftfartstilsynet oppgave er å ivareta flysikkerheten, vi vurderer ikke lysforurensning, hinderlysenes risiko i forhold til bilkjøring eller andre element som ikke har med flysikkerhet å gjøre.Lavere vindturbiner på Hitra

På vindkraftverket på Hitra er det rødt lys som ikke blinker. Derfor lurer mange på hvorfor man ikke kan få slike lys på Frøya også?

Årsaken til det er forskjellen i høyden på vindturbinene. Det utløser ulike regler.

- Dersom vindturbinene har høyde på inntil 150 meter så kan hindereier velge mellom fast rødt eller blinkende rødt hinderlys med styrke 2000 candela. Dersom vindturbinene har en høyde på 150 meter eller mer skal hinderlysene være hvitt blinkende, styrke 100 000 candela, og kan ikke endres, forklarer Vikheim.


Annonser
Annonser