Frøya nyheter

26.04.2019 °C m/s
Annonser
Sissel Jorid Østheim Strømøy Ingrid Kristiansen

-Lokalsamfunnet må bekjempe ensomhet

Rektor Sissel Østheim Strømøy og kommuneoverlege Ingrid Kristiansen mener at hele lokalsamfunnet på Frøya må bli flinkere til å se hverandre.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Ungdata-undersøkelsen 2018 viste at ungdomsskoleelevene på Frøya er langt over landsgjennomsnittet når det gjelder ensomhet. 27 prosent av elevene har svart at de er ensomme, sammenlignet med 19 prosent på landsbasis. 

Ungdommene Frøya.no pratet med var klare i talen; de føler seg ikke godt nok sett på skolen. 

LES OGSÅ: -Vi er mennesker, ikke bare elever


Mange føler seg utenfor og alene

Det er uttalelser kommuneoverlege Ingrid Kristiansen tar på alvor:

- Ensomheten ungdommen beskriver er et samfunnsproblem. Ikke bare på Frøya, men i hele Norge, sier Kristiansen.

- Også voksne føler seg utenfor og alene. Derfor må hele lokalsamfunnet bli flinkere til å se hverandre. Vi må bli flinkere til å spørre "hvordan går det egentlig?" og flinkere til å bry oss, sier kommuneoverlegen.

- Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn. Vi vil ha et velfungerende lokalsamfunn der man ikke er redd for å bry seg og hjelpe de rundt seg, sier hun. 

- Det er ikke nødvendigvis kun helsesøster og lærer ungdommen trenger å prate med. Foreldre, naboer, venner og hele lokalsamfunnet skal være en støtte. Det vil kunne gjøre en enorm forskjell, mener Kristiansen. - Viktig med presis kommunikasjon

Dagens ungdom beskrives som generasjon prestasjon og føler på et stort press for å prestere i alt. Det handler både om utseende, resultater på skolen og i idretten.

- Samfunnet vårt har blitt veldig opptatt av å drive med testing for å måle effekten av det vi gjør. Derfor føler også ungdommen at det er viktig at de presterer, sier Sissel Jorid Østheim Strømøy, virksomhetsleder ved Sistranda skole.

- Noen elever reagerer på at lærere sier at "de klarer bedre", som sannsynligvis er ment som motivasjon. Hva kan man gjøre for å unngå at det oppleves som press?

- Jeg har selv opplevd at jeg har sagt "Du må gjøre ditt beste" til egne barn eller andre ungdommer. Og de har hørt "Du må få 6'er i alt". Det vi sier er ikke nødvendigvis det de hører. Vi må jobbe med å være mer presis i kommunikasjonen, sier kommuneoverlege Kristiansen.Vil gjøre skolen et godt sted å være

Sistranda skole er en del av Veilederkorpset til Utdanningsdirektoratet. Her får de veiledning slik at de skal bli bedre rustet til å ta vare på elevene i skolehverdagen. Dette er både for å skape bedre resultater og for å gjøre skolen et godt sted å være.

- Målet vårt er at hver enkelt elev skal kunne ta ut sitt potensial. De skal få føle på mestring. Det vet vi at bygger selvtillit, sier Strømøy.

- Skolen skal være et godt sted å være, sier hun.

Åttendeklassingene har en oppstartsamtale med rådgiver når de begynner på ungdomsskolen, og har tilgang til helsesøster én gang i uken. I tillegg skal lærerne være lydhøre dersom det er noe.

- På videregående skole har man helsesøster inn i samtaler i oppstartsamtalen, det kan senke terskelen for å gå til helsesøster for å ta en prat hvis man trenger noen å snakke med. Om det er noe vi skal starte med også på ungdomsskolen, er noe vi må diskutere med faginstansene og vurdere opp mot kapasitet, sier Kristiansen.

- Vi vet at det er overgangene mellom de ulike skolene som er de mest sårbare tidspunktene. Da må vi være oppmerksomme, sier hun.- Sosiale medier får folk til å føle seg utenfor

Kristiansen og Strømøy forteller at det er mye positivt på gang i frøyasamfunnet nå. Det skjer mye rundt åpenheten rundt helsebegrepet; både den fysiske og den psykiske helsa. 

I tillegg jobber man med flere samarbeidsprosjekter som skal få med hele lokalsamfunnet på et felles løft.  

- "Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn" handler om å gjøre Frøya til et enda bedre sted å vokse opp for barn og ungdom, sier Kristiansen.

Ungdommen selv mener at avstandene mellom husene gjør at man blir ensom. Kommuneoverlegen tror at sosiale medier har en stor effekt på ungdommen.

- Det er klart man føler på utenforskap og ensomhet om man ser at mange er sammen, og du ikke er der. Det gjør man jo som voksen også, sier Kristiansen.

- Vi følte nok ikke like mye på dette da vi var ung, for da visste vi ikke hva andre holdt på med, sier Strømøy. 

- Vi har diskutert løsninger for å kunne tilby en eller annen form for kommunal skyssordning, og det må vi fortsatt vurdere fremover. Men jeg tror likevel vi ikke kan se bort fra at sosiale medier både har med seg positive og negative elementer hva gjelder følelsen av ensomhet, sier kommuneoverlege Kristiansen.LES OGSÅ: Stort engasjement for unges oppvekstvilkår


Viktig å inkludere ungdommen

Ungdata er en svært viktig undersøkelse for Frøya kommune og for skolene. Særlig fordi det gir et godt grunnlag for dialog og for å finne ut hvor skoen trykker.

Dermed kan man få ungdommen selv til å bidra til å løse utfordringene selv.

- Vi har en god dialog med Frøya ungdomsråd. De har veldig fokus på forventningspress, og er på hugget for at vi ikke skal slippe ballen der. Vi setter pris på samarbeidet med dem, sier Kristiansen.

- Ungdommen er også inkludert gjennom MOT. "MOT som samfunnsbygger" er viktig på skolen vår. Alle er engasjert, både rektor, elever og lærere. Vi har også unge Motivatorer som bidrar til positive holdninger og som går foran med et godt eksempel, sier Strømøy. 
Annonser
Annonser