°C
Annonser
Odd Arne Arnesen Mausund Feltstasjon

-Løsningen på marin forsøpling er i klasserommet

Odd Arne Arnesen fra Mausund feltstasjon lærer ungdommer i hele Trøndelag om marin forsøpling og bærekraftig utvikling.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Vi greier ikke å løse utfordringene med marin forsøpling, gjennom ryddingen vi gjør i fjæra. Løsningen sitter i klasserommet, sier Odd Arne Arnesen.

Han reiser rundt i hele Trøndelag for å bevisstgjøre ungdommen om utfordringene med marin forsøpling og viktigheten av bærekraftig utvikling.

- Den løsningen vi trenger er ikke funnet opp ennå. Vi trenger nye ideer og ny teknologi - der kommer ungdommene inn, sier Arnesen.

- Jeg får alltid spørsmålet: Er det mulig å gjøre noe med dette nå? Ja, det er det absolutt. Men vi kan ikke vente. Vi må starte nå, sier Arnesen.Artikkelen fortsetter under bildet:

Mausund Feltstasjon Ungdommer Høstferie 5 Utallige mennesker har vært i aksjon for å rydde plastavfall sammen med Mausund feltstasjon de siste årene. De blir alle overrasket over mengden plast som finnes ute i naturen.Har møtt tusen ungdommer i høst

Odd Arne Arnesen er sjef for Mausund feltstasjon, som jobber for å rydde plastavfall fra øyer, holmer og skjær rundt Frøya og Hitra. De har et tett samarbeid med NTNU og Trøndelag fylkeskommune.

Det er mange som følger med på jobben de gjør innenfor marin forsøpling.

Siden 2012 har de også jobbet aktivt opp mot elever på videregående skoler i Trøndelag. De inviterer gjerne barn, ungdom og voksne ut til feltstasjonen for å få et bedre innblikk i utfordringen verden står overfor.

I 2016 begynte de å gjennomføre undervisningsopplegget der de reiser rundt til videregående skoler for å holde presentasjoner.

I høst har han møtt ca. tusen ungdommer i hele Trøndelag.

- Det har vært en fin høst med utrolig flotte ungdommer. Jeg opplever at de er veldig engasjerte, sier Arnesen.

- Vi snakker mye om konsekvenser, fremtiden og hva som må til for å snu utviklingen, sier han.

- Vi snakker også om høyere utdanning og miljøet vi jobber med i NTNU. Det finnes et hav av muligheter innenfor dette feltet. Målet er at noen blir inspirert til å gå den veien, sier han.Artikkelen fortsetter under bildet:

Avfall Marint Søppel Mausund Feltstasjon Miljøuka 2019 Man finner mye rart på holmer og skjær utenfor Frøya. Her er noen eksempler.- Hvorfor forsøpler vi?

Når Arnesen møter ungdommene snakker han om de siste 50 årene med forsøpling, og hvordan det har påvirket naturen. Han forteller også om bærekraftmålene til FN og fokuserer på hvordan man skal løse utfordringene.

Han oppfordrer også ungdommene til å reflektere over eget nærmiljø og hva man kan gjøre for å bidra til en bedre utvikling fremover.

- Jeg snakker mye om "bevisst forsøpling av naturen". Jeg slutter aldri å bli overrasket over sigarettsneiper, snusposer eller tyggegummi som er slengt på bakken ute. Hver gang man gjør det spres tusenvis av mikroplastbiter vi aldri vil få tak i igjen. Det gjør stor skade, sier Arnesen.

- Vi må spørre oss selv: Hvorfor gjør vi dette? Bryr vi oss ikke? Dette handler om holdninger, sier han.

- Vi skal leve av havet i fremtiden. Det er det Norge satser på. Likevel har vi ikke kommet noe lenger i kampen mot forurensning. Hvordan henger det sammen?, spør Arnesen.

- Vi finner fullt av mikroplast i fisk, dyr og naturen generelt. Vi ser skrekkbilder fra hele verden i sosiale medier. Likevel så tar vi det ikke på alvor. Jeg lurer av og til på hva som må til, sier han.

- Heldigvis opplever jeg en svært positiv holdning blant ungdommene. De vil gjøre en forskjell. Det er veldig godt å se!Artikkelen fortsetter under bildet:

Mausund Feltstasjon Formannskapet Politikere Mange politikere, næringslivsledere, forskere, studenter og elever har besøkt Mausund feltstasjon de siste årene.


Lever seg inn i problemstillingen

For noen uker siden gjestet Arnesen Guri Kunna videregående skole, skolested Hitra. Her skapte han stort engasjement med sitt foredrag.

- Odd Arne formidler kunnskap på en levende måte. Han har en måte å vise utfordringene med marin forsøpling på en langt sterkere måte, enn inntrykkene bilder i en bok klarer å skape, mener Vibeke Frank Sehm, assisterende rektor ved Guri Kunna videregående skole.

- Han får elevene til å leve seg inn i problemstillingen og skaper stort engasjement, sier hun.

- Våre elever har ikke vanskelig for å se sammenhengene mellom hav, søppel og fisk. Dette er et tema de engasjerer seg veldig i, sier Sehm.

Foredraget knyttes opp mot annet arbeid elevene gjør i skolen; som blant annet prosjekt om mikroplast og søppelrydding.

- Bærekraftig utvikling kommer opp som tema hele tiden. Vi snakker mye om hvordan man kan gjøre ting annerledes. Vi opplever at elevene våre er svært bevisst utfordringen vi står overfor, sier hun.


Annonser
Annonser