Frøya nyheter

20.10.2018 °C m/s
Annonser
Tord-Lien-hos-Nutrimar

-Kutt i maskinskatten gir flere jobber i Trøndelag

Tord Lien, Regiondirektør i NHO Trøndelag mener at fjerning av maskinskatten vil gjøre det lettere for bedriftene i Trøndelag å beholde dagens arbeidsplasser og å skape enda flere.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Av Tord Lien, Regiondirektør i NHO Trøndelag

Om vi i fremtiden skal opprettholde et høyt velferdsnivå må det skapes flere lønnsomme arbeidsplasser. Skatten ansatte og bedrifter betaler skal finansiere velferden vår. Men noen skatter er særlig skadelig for å skape og opprettholde arbeidsplasser.

Maskinskatten, er en slik skatt. Dette er skatt på maskiner som bidrar til lønnsomme arbeidsplasser over hele Trøndelag. Det gjelder for sagbrukene, meieriene, møbelfabrikkene, lakseslakteriene, mekanisk industri og smelteverkene.


Flere arbeidsplasser og økt etterspørsel

Statsbudsjettet for 2018 var et godt budsjett for NHO Trøndelags medlemsbedrifter. En av de viktige årsakene til det var regjeringens forslag om, over en femårsperiode, å fjerne eiendomsskatten på maskiner, samlebånd og roboter. 

Det vil gjøre det lettere for bedriftene i Trøndelag å beholde dagens arbeidsplasser og skape enda flere. 

Industri er ikke bare en fordel for ansatte, staten og eierne, men også for kommunene. De gir arbeidsplasser og økt etterspørsel for andre lokale bedrifter, og i sin tur kommunene skatteinntekter fra mange kilder.Lettere å gjøre store investeringer

For at trøndersk industri skal være konkurransedyktig også i fremtiden trenger bransjen å styrkes gjennom mer bruk av automatisering og robotisering. Det krever store investeringer, og det vil bli lettere å gjennomføre disse investeringene uten maskinskatten.

Skal vårt distrikt være attraktivt for utenlandske investeringer i for eksempel datasentre, må maskinskatten vekk. 

Fram til nå har store utenlandske IT-aktører i liten grad investert i Norge. En viktig årsak har vært at vi ikke kan tilby forutsigbare rammevilkår som kan måle seg med det svenskene og danskene har.

Maskinskatten blir ikke fastsatt før etter at nye fabrikker er ferdig bygget. Vi har eksempler i Trøndelag på at det har tatt fem år før skatten har blitt fastsatt. 

Det at ulike kommuner har forskjellige måter å skattlegge maskiner og utstyr på er uheldig og skaper uforutsigbarhet for næringslivet. Mange saker har også endt i lange rettsprosesser.  

Annonser
Annonser