Frøya nyheter

27.09.2020 °C m/s
Annonser
Krigsbilde

Krigshelter fra Frøya med i ny bok

Innsatsen innbyggere på Dyrøya gjorde med våpensmugling under den andre verdenskrig blir bredt omtalt i ny bok. Det samme blir Dyrøyværingenes flukt til Schetland med båten Gangarn i 1944.

Annonser


I en ny bok om motstandskampen i Trøndelag under den andre verdenskrig, skrevet av Tor Busch får det faktum at Frøya og Nord-Dyrøya spilte en viktig rolle da motstandsmannen Odd Sørli skulle bygge opp nye motstandsgrupper i Trøndelag bred omtale.

To av hovedpersonene i boka, Johnny og Arthur Pevik hadde morslekten sin fra Kvalværet og brukte sitt nettverk i området til å gjennomføre en omfattende smugling av våpen fra Frøya til Trondheim.

Det startet den 10. februar 1942. Da kom Odd Sørli og Arthur Pevik til Nesset kai med M/K Arthur fra Shetland.

Båten ble ført av Leif Larsen, bedre kjent som Shetlands-Larsen.


På Dyrøya

På Frøya tok Arthur Pevik kontakt med fetteren sin, Iver Johansen, som bodde på Øyn på Nordyrøya.

Pevik skulle bringe en våpenlast til Trøndelag og hadde behov for en sikker lagringsplass.

Han ønsket derfor at fetteren skulle gjemme våpnene på øyene i nærheten og sende dem til Trondheim ved behov.

Dette ble starten på en historie som strakte seg helt fram til sommeren 1943.

Sentrale personer fra Frøya er Iver og Lars Johansen, Harald og Alfred Dyrø og Martin Flatval.

I Trondheim blir våpnene brukt til opplæring eller gjemt i lagre til framtidig bruk.

Rømte til England

Transporten var farlig og Gestapo var hele tiden på jakt etter våpnene – noe som til slutt fører til en større opprulling i desember 1943.

Boka viser hvordan hendelsene på Frøya forgrener seg til flere områder i Trøndelag og indirekte føre til store tilbakeslag i motstandskampen.

De fleste frøyværingene som deltok i smuglingen dro som mange på Frøya vet med fraktebåten Gangar til Shetland den 14. mai 1944.

Følger spor


I den nye boka følger forfatteren Tor Busch sporene etter ni unge menn fra Trondheim gjennom andre verdenskrig.

Her får leseren møte motstandskampen i all sin bredde. Krig mot den tyske invasjonshæren, opprettelse av hemmelige motstandsgrupper, våpensmugling og sabotasjeaksjoner.

De ni opererer over hele Trøndelag − både fra Trondheim, Sverige og England – og sju av dem slutter seg til Kompani Linge.

Leder for operasjonene er løytnant Odd Sørli som etter krigen mottar Krigskorset og Order of the British Empire.

Hardt rammet

Boka starter den 9. april 1940 og følger hovedpersonene fra måned til måned fram til frigjøringen i 1945.

De sloss mot tyske styrker og kampene strekker seg fra Trøndelag og opp til Narvik. Etter at Norge kapitulerer kommer de raskt inn i motstandskampen.

Handlingen er ikke bare knyttet til de store aksjonene, men like mye til «dagliglivet» i motstandskampen – flukt til Storbritannia, trening i Skottland, spaning på Rinnan-banden, innfiltrering av Gestapo, opprullinger, arrestasjoner, fangenskap og til dels harde personlige slag.

Også familiene blir hardt rammet. En mister livet, noen blir torturert og mange blir sittende i fangenskap fram til krigen slutter.

To av de ni opplever aldri frigjøringen, og én blir satt i tysk konsentrasjonsleir.

Boken viser at de som overlevde slet med kompliserte traumer 30-40 år etter at krigen sluttet.


Annonser
Annonser