Frøya nyheter

07.08.2020 °C m/s
Annonser
Sørsiden Av Haramsøy Ser Spor Etter Ras Langs Hele Fjellsiden Kenneth Flem Slyngstad 1

Krever at vind- kraftverket stoppes

— Vi forventer at Olje- og energiminister, Tina Bru og NVE tar konsekvensen av de formelle feilene som er gjort i saken om Vindkraftverk på Haramsøy, og gjør om konsesjonsvedtaket. Det krevet nei til vindkraftverk på Haramsøya.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser


PRESSEMELDING FRA NEI TIL VINDKRAFTVERK PÅ HARAMSØYA— Vi forventer at Olje- og energiminister, Tina Bru og NVE tar konsekvensen av de formelle feilene som er gjort i saken om Vindkraftverk på Haramsøy, og gjør om konsesjonsvedtaket av 7 februar 2019.

Dette er viktig for å gjenskape tilliten til direktoratet, forvaltningen og regjeringen sier leder av Nei til vindkraftverk på Haramsøya, Birgit Oline Kjerstad.


Stortinget gjorde følgende vedtak 19. juni i år: «Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav.

Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivningens krav skal forvaltningen stanse vedtaket.»


Nei til vindkraftverk på Haramsøya har brukt tiden etter stortingsvedtaket til å dokumentere feilene både i selve konsesjonsbehandlingen, og i konsekvensutredningene.

Fredag leverte de et brev til Olje- og energiministeren og NVE som svarer på stortingsvedtaket, der organisasjonen lister opp en rekke brudd på både forvaltnings- og energiloven.

Leder for Nei til vindkraftverk på Haramsøy sier at stortingsvedtaket gir en mulighet til å få omgjort konsesjonsvedtakene uten å gå om retten.


— For oss er det viktig å stoppe utbyggingen før store naturverdier går tapt.

Vi har brukt jurister for å se på saken og finne de viktigste feilene etter energiloven og forvaltningsloven. Stortinget har vedtatt mål for fornybarsatsing, men ikke at en skal bryte loven for å nå disse.

En kan ikke legge en mangelfull 16 år gammel konsekvensutredning til grunn for nye konsesjonsvedtak om en vil påberope seg kunnskapsbasert forvaltning.

Dette er meget viktig å ta tak i om en ønsker en utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål her i landet. Bærekraft handler også om involvering av berørte parter for å skape trygghet og involvering i store saker som angår folk sine liv og eiendommer, sier Birgit Oline Kjerstad.


Annonser
Annonser