°C
Annonser
Ragna Heffermehl

-Krev å få strømmålerne fjernet

Ragna Heffermehl i Norges Miljøvernforbund mener at alle som har fått en strømmåler, uten informert samtykke, bør kreve å få den fjernet. Her kan du lese hvorfor.

Annonser

Av Ragna Heffermehl, Norges Miljøvernforbund (NMF):

SANNHETEN OM SMARTMÅLERNE

Jeg har aldri tenkt at norsk energipolitikk var noe jeg interesserte meg spesielt for. Men noen ting har du rett og slett plikt til å bry deg om.

Du har plikt til å bry deg om barna dine, hvis du har noen. Og om framtiden du skaper, dag for dag. Og om hva du tillater å ha i huset ditt.


I Stølsheimen planlegges nå utbygging av minst 300 vindmøller, hver på mellom 200 og 250 meter. De vil være synlige på 50 kilometers avstand, og byggingen vil dekke store arealer med anleggsveier, oppstillingsplasser, betong og jern. Naturlandskapet vil bli rasert for godt. Over hele Norge, som nå bare har 12% villmark igjen, er det meningen å reise 10 000 vindmøller.

Det er ikke din feil at det skjer. Og samtidig har du nok nylig – uspurt – fått ny strømmåler – smartmåleren, også kalt AMS. Du ble fortalt at dette skal hjelpe deg å spare strøm.

– Folk i bransjen ler litt når eg snakkar med dei. Dei seier smart straummåling ikkje blir innført fordi det er eit miljøtiltak. Det er blitt sagt høgt fleire gonger: «vi må selje det inn til politikarane som eit miljøtiltak for å få det gjennomført».

Ingrid Foss Ballo, Universitetet i BergenFra kysten av Sør-Norge bygges nå store eksportkabler for kraft til Europa. Med de vi allerede har, vil det kunne eksporteres minst 80 TWh kraft ut av landet per år. Det blir mye penger for kraftbransjen, som har lov å selge kraften der de får høyest pris. Men vent litt. Hvor er denne kraften ment å komme fra?

Vi produserer idag, ved hjelp av vannkraft, nok strøm til å forsyne både vår industri og våre boliger – og ha et lite overskudd, rundt 5%, eller 7 TWh, som eksporteres til EU.

Denne vannkraften er gull verdt: den er billig å produsere, den er stabil og regulerbar. Vindkraft er ingen av delene, og selv om vi altså ikke trenger den, planlegges en produksjon på 40-50 TWh med vindkraft her i landet – omtrent samme mengde som det som brukes i norske husholdninger.

Det er ikke denne kraften EU vil ha – de har nok ustabil vindkraft som det er. Kraft som plutselig kan svikte etter hvordan vinden blåser, er ubrukelig også for norsk industri. Dermed blir det norske husstander som må ta til takke med en ustabil strømforsyning.

Og NVE sine forskrifter viser at det er nettopp det de har tenkt.


Skal vi som bor her, basere oss på vindkraft, trenger NVE et styringssystem som i noen grad kan bidra til å takle den uregelmessige strømforsyningen når vindkrafta er utbygd. Da vil det ikke lenger være mulig for alle å dusje samtidig om morgenen eller å lage middag samtidig om ettermiddagen. Derfor installeres det nå nye strømmålere, i kombinasjon med en ny strømtariff, som er planlagt iverksatt i 2021.

Denne vil innføre en betydelig prisstigning på strøm morgen og middag, slik at folk med dårlig råd i noen grad skal tvinges til å flytte dusjing, matlaging og klesvask til andre tidspunkter enn når vi trenger strømmen mest. Aller verst blir det om vinteren, da det rett og slett forutsettes at vi skal slå av panelovnen store deler av dagen.

Forsker Ingrid Foss Ballo forteller at nettselskapene snakker om en prisøkning på 20-30 000 kroner i året, hvis du ikke klarer å holde strømforbruket ditt unna rushtiden.

-Husstandenes strømforbruk varierer i løpet av dagen og i løpet av året, og det er kraftselskapenes forbannede plikt å sørge for å regulere disse endringene i forbruk ved å sende litt mer (eller mindre) kraft ut på nettet. Det har kraftbransjen klart i alle år.

Odd Handegård, statsviter, energiekspert
Slike endringer av faste rutiner, oppfattes likevel ikke som tilstrekkelig når alle husstander skal over på vindkraft. De nye AMS-målerne har en egen inngang for å ta kontroll over deler av sikringsskapet, slik at nettselskapet kan koble ut kraftkrevende utstyr som f.eks. varmtvannsbereder, lading av el-bil, stekeovn og så videre.

I verste fall skal kraftselskapene ha mulighet til å stenge av strømmen hos folk, både i mindre nabolag, og i hele bydeler - for å takle situasjonen når vinden tar pause. At forskriften faktisk åpner for dette, er noe de færreste i Norge er klar over.

AMS er premisset i NVEs forskrift for kraftrasjonering, som trer i kraft 01.01.2019. Her står to nærmest likelydende punkter. Punkt g) lyder: «Plan for gjennomføring av kvoterasjonering.» Punkt h) lyder «Plan for gjennomføring av sonevis roterende utkoblinger». Ellers sier punktene det samme:

«Denne skal inkludere hvordan nettselskapet skal kunne redusere overføringen til sine sluttforbrukere med henholdsvis 30, 50 og 70% i samlet overføring til alle sine sluttbrukere tilsvarende periode året før. Forbruket i referanseperioden skal temperaturkorrigeres og ta høyde for større forbruksendringer.»

Sonevis roterende utkobling – og det tas høyde for en reduksjon i strømforbruk på 70%. Tygg litt på den. Når vinden løyer, skal hele nabolag kunne kobles ut, etter tur. I perioder på... hva? En time eller to? Eller mer? Det sier AMS-forskriften ingenting om. De vil gjøre det så skånsomt som mulig, står det i høringene – men garantier gis ikke.De eneste som skal få garantier her, er landene vi eksporterer til. For hva kan ellers være grunnen til at det som burde vært krisetiltak nummer én, ikke er med i forskriften for kraftrasjonering: å la være å selge kraft ut av landet?

Noen får nok også garantert høy lønn, men det blir neppe deg. Du vil få en betydelig høyere strømpris, når prisnivået blir det samme som i Europa. Transportnettet til Sør-Norge vil bygges ut og tas over din nettleie, og det vil også smartmåleren.

Det er mye å bli opprørt over her i verden, og mange ganger føler man seg bare maktesløs. Men denne utviklingen er faktisk avhengig av ditt samarbeid. I et fritt og demokratisk land skal du nemlig kunne si nei til å ha en avansert, liten datamaskin fast installert hjemme hos deg.

En maskin som lagrer opplysninger om ditt privatliv. Og som avgir kontinuerlige, digitale pulser som er påvist skadelig for deg og dine, uansett hvor mye Statens Strålevern benekter dokumentasjonen.

Har du fått en sånn maskin, uten ditt informerte samtykke, bør du kreve å få den fjernet. Mange har allerede gjort det. Vi andre som bryr oss, hjelper deg gjerne.

For det er noen ting vi mener vi har plikt til å bry oss om. Det er barna våre. Det er hva vi tillater i huset vårt. Og det er samfunnet vi sammen skaper, dag for dag.Annonser
Annonser