Frøya nyheter

26.02.2020 °C m/s
Annonser
Knut Arne Strømøy

-Kommunen må ta vindparksaken til retten

Frøya Senterparti sier blankt nei til formannskapets forslag om å gi opp vindparkkampen. SP-leder Knut Arne Strømøy (bildet) fremmer istedet forslag i kommunestyret om at saken nå bringes inn for retten. -Uaktuelt å gi seg nå, sier han.

Annonser


AV: Knut Arne Strømøy, Leder Frøya SenterpartiFrøya Senterparti har med stor forbauselse og overraskelse lest et enstemmig vedtak i formannskapet på Frøya om å legge seg flat for vedtak fattet av Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Dette er vi helt uenig i. Vi ønsker å førfølge saken til det bitter end, og ta saken til retten.

For dette dreier seg om langt mer enn ja eller nei til vindkraft på Frøya. Her står det om den lokale selvråderetten som vi mener er overkjørt. Og det finner vi oss ikke i.

«Det anses som lite sannsynlig at domstolene vil anse/kjenne Fylkesmannens vedtak ugyldig i lys av KMDs avgjørelse og supplerende vurdering» heter det i formannskapets enstemmige vedtak.

Senterpartiet sitter ikke i formannskapet, vi har kun en varaplass og har derfor i skrivende stund heller ikke hatt tilgang på ordlyden i kommuneadvokatens vurdering.

Dette har ingen flere enn formannskapets faste medlemmer fått, uvisst av hvilken grunn.


Retten til selvstyre


Denne saken dreier seg like mye om en kommunes rett til å styre etter det lovverk den er satt til å forvalte, som for eller mot vindkraftverk.

Saken handler enkelt og greit om utbygger har overholdt bestemmelsene i plan- og bygningsloven, om Trønderenergi har overholdt fristen til å starte utbygging som gikk ut 7.4.2017.

I vedtak fattet 11.4.2019 sa et enstemmig formannskap a: «Frøya kommune registrer at tiltakshaver ikke har igangsatt noe byggearbeid. Dispensasjonen av 10.3.2016 har dermed bortfalt i henhold til treårsfristen». Dette synet støttes for øvrig av departementet.

Hva har skjedd ettersom formannskapet har snudd 180 grader?Kommunen må gå til rettsak


Er det truslene om erstatning fra et stadig mer desperat TrønderEnergi som er grunnen?

Eller prøver det politiske miljøet nå å skyve alt ansvar over på lovlige demonstranter og gi dem skylden for at arbeidene ikke kom i gang innen fristen?

Demonstranter som ikke gjorde annet enn de har demokratisk rett til?

Dette er en sak som etter Frøya SP sin mening nå må prøves i retten.

I kommunestyret om en uke vil vi derfor stemme nei til det enstemmig forslaget til vedtak fra formannskapet, og istedet foreslå at Frøya kommune tar saken til retten.

Vi håper selvsagt å få kommunestyreflertallet med på dette. Det samme flertallet som tidligere sa at Fylkesmannens vedtak er feil.

80 prosent av Frøyas befolkning krever dette, folk har kjempet dag og natt for dette. Kommunestyret mener avgjørelsen er feil.

Hvorfor i all verden skulle vi da gi opp nå? Fordi departementet var enig med Fylkesmannen?

Som vi tidligere mente hadde tatt en mangelfull og feil avgjørelse?


Også Sivilombudsmannen


Frøya kommune bør også med en gang prøve saken for Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen.

På Sivilombudsmannens nettsider står følgende å lese: "Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. Dette kan for eksempel være hvis du mener at et vedtak eller en avgjørelse er feil, eller at saken din har vært behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte av myndighetene. Ombudsmannen foretar en rettslig og objektiv vurdering av klagen din. Det er gratis å klage".

Frøya SP mener klart at Fylkesmannens vedtak er bygget på feilaktige premisser, premisser som KMD også ukritisk har lagt til grunn.

Sivilombudsmannen er for øvrig en frittstående juridisk ordning og ikke underlagt politisk styring, der også en kommune kan klage.

Vi vet godt at Sivilombudsmannen ikke kan gi rettslige bindende instrukser til myndighetene. Men i praksis retter imidlertid myndighetene seg etter ombudsmannens henstillinger og anbefalinger.Kjør løpet helt ut


Frøya SP mener at flertallet i kommunestyret nå bør kjøre løpet helt ut, de fleste løp avgjøres på oppløpssiden.

Lytt mer til folket enn til advokater.

I folkehelsesammenheng sier de så riktig at "det trengs ei hel øy for å oppdra et barn".

I denne saken skriver vi om uttrykket litt, for "nå trenger vi et helt kommunestyre for å redde ei øy".

Annonser
Annonser