Frøya nyheter

26.04.2019 °C m/s
Annonser
Økonomisjef Frøya kommune Thomas Sandvik

Kommuen klarer seg på tross av Witzøes formuetap

Økonomisjef Thomas Sandvik sier at kommunens økonomi står godt, selv om Gustav Magnar Witzøes formue er dramatisk redusert med 10 milliarder.

Oskar Gårdsrud Paulsrud Oskar Gårdsrud Paulsrud 902 66 958
Annonser

Ifølge økonomisjef Thomas Sandvik i Frøya kommune var 2017 et svært godt skatteår for kommunen. Frøya sto igjen med et godt overskudd på slutten av året.

I fjor skjedde det en milliardendringen i formuen til Gustav Magnar Witzøe som skjedde som følge av omstrukturering i selskapet Kverva. Denne er ennå ikke synlige i skatteinngangen til kommunen. Det er ufortsigbare svingninger for kommunen. Likevel frykter ikke økonomisjefen for kommunens økonomi.

- Vi har tatt høyde for at det ville bli mindre penger. Mye av det vi får inn ekstra i skatteinntekter fra Witzøe blir brukt på ekstraordinære tiltakm sier økonomisjefen

Økt bruk av penger

Sandvik forteller om et godt 2017 år, og selv om skatteinntektene endres i 2018, sier han at det allikevel vil være naturlig med en økning i budsjettet for neste år.

- Vi er ganske konservative i budsjettinngangen, men det forutsetter jo selvfølgelig at de store selskapene som er her blir på Frøya, sier Sandvik.

Han forteller at man ikke kommer til å merke inntektsendringen stort i kommunen, budsjettet vil være som vanlig, men med et mindre mulighet for ekstraordinære utgifter.

Takknemlig for hovedkontorene

Han forteller at siden Frøya har mye lederstillinger på de ulike hovedkontorene på øya har kommunen en ganske trygg skatteinntekt.

- Vi kan jo ikke styre om folk flytter eller ikke, men håper jo at bedriftene trives med hovedkontorene sine her. Det gjør at vi har mange større skatteytere, og ikke er avhengige av kun en.

Ikke bekymret for at noen blir borte

- Vi har et sikkerhetsnett som gjør at vi klarer oss, hvis skatteinntektene brått faller vil vi kanskje måtte kutte enkelte poster som ikke er lovpålagt, men det vil ikke gå alt for hardt utover kommunen.

I administrasjonens forslag til nytt budsjett er har blant annet havbruksfondet blitt liggende på sparekonto, og de skatteinntektene som ikke kom med i tidligere budsjetter ligger i fond så kommunen har reserver. På mandag presenterer økonomisjefen budsjettet for formannskapet.

- Vi kommer til å ha lavere skatteinntekter, men det vil ikke ha noe særlig innvirkning på budsjettet. Politikerne vil nok gjøre noen endringer. Det er sannsynlig at havbruksfondet vil bli lagt inn i neste års budsjett 

Annonser
Annonser