Frøya nyheter

04.08.2020 °C m/s
Annonser
Pål Terje Bekken Arbeiderpartiet Varaordfører Ap 1

Kommunen har hatt møte med utbyggerne

Formannskapet har hatt dialogmøte med utbyggerne Trønderenergi og Stadtwerke München i forbindelse med mulig utkjøp av vindkraftplanene på Frøya. Det bekrefter fungerende ordfører i vindkraftsaken Pål Terje Bekken (Ap).

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Formannskapspolitikerne som er habile i vindkraftsaken har nylig avholdt et dialogmøte med utbyggerne Trønderenergi og Stadtverke München.

Målet for møtet var å sondere mulighetene for eventuelt å kjøpe seg ut av avtalen om vindkraftutbygging på Frøya.


Venter på avklaringer

Salmar-gründer Gustav Witzøe har flagget at han er villig til å bli med på et spleiselag for å få stoppet utbyggingen, dersom utbyggerne går med på et «frikjøp» uten «umulige» krav.

Politikerne på Frøya var overrasket over signalene om at utbygger var åpen for frikjøp av avtalen, men har bestemt seg for å undersøke hva det betyr.

Nå har kommunen holdt et dialogmøte med utbyggerne for å finne ut hva som eventuelt vil ligge i en slik avtale.

Det bekrefter fungerende ordfører i vindkraftsaken, Pål Terje Bekken (Ap), tirsdag ettermiddag.

- Vi har hatt et dialogmøte med utbyggerne her på Frøya. Nå venter vi på noen avklaringer som må på plass, sier Bekken.

- Det kan bli aktuelt med et nytt møte. Vi avventer hvilke svar som kommer ut av avklaringene. De forventer vi å ha i løpet av uka, sier han.
Annonser
Annonser