°C
Annonser
KN Entreprenør, Rådhusgata, Gangvei, Storhallen Gangveien opp til storhallen begynner å ta form. Den skal være ferdig til juni i sommer.

Ligger bak skjema med Rådhusgata

KN Entreprenør skal etter planen være ferdige med gangveien i Rådhusgata i juni. Nå er arbeidet bak skjema.

Ida Nordland Hillestad Ida Nordland Hillestad +47 480 90 059
Annonser

- Vi er litt etter skjema, det har vært en del utfordringer med flytting av høyspentkabler som må være i drift under utførelse av anlegget, sier Kevin Norbotn, driftsleder i KN Entreprenør.

- Det er veldig tidkrevende arbeid som og krever koordinering med Tensio for inn og utkobling ved håndtering, samt midlertidig omlegging av høyspentkabler, sier han.

- Vi hadde som eget mål og være ferdige til 17 mai, selv om prosjektet har sluttfrist medio juni. Vi blir ikke ferdige til 17 mai men sluttfrist for prosjektet den greier vi, forteller Norbotn.

Siden midten av november har selskapet jobbet i Rådhusgata for å sikre frøyværingene en gangvei opp til storhallen.

Første del av arbeidet har vært å gjøre oppgraderinger av nytt overvann, avløp og vannledning, samt fjernvarmerør. Dette måtte gjøres før selve arbeidet på gangveien kunne starte. Nå er det snart klart for asfaltering.

- Det gjenstår litt gjenfylling av grøft, samt kantsteinsetting før vi kan starte med aslfaltarbeidet, sier Norbot.Lite påvirket av korona

På tross av at det har vært strenge restriksjoner i kommunen og flere smitteutbrudd, har ikke KN Entreprenør blitt særlig berørt av situasjonen.

- Vi har vært veldig lite berørt av situasjonen, det har kun vært noen interne forhåndsregler vi har forholdt oss til, sier Norbotn.

- Stort sett har vi vært mellom to og åtte ansatte på arbeidet, noe avhengig av hva slags arbeidsoppgaver som skal gjøres, legger han til.

Planen er at gangveien i Rådhusgata skal være ferdig til overtakelse en gang i juni. Norbotn forteller at det tidvis vil være stengte veier og alternative muligheter.

- Veien er nå stengt fra avkjørselen ved storhallen og oppover til kryss ørndalsvegen/øverveien, sier han.

- Når det blir åpnet der vil Ørndalsvegen bli stengt fra kryss Mellomveien og opp til avkjørselen ved storhallen, det vil da bli omkjøring rundt kommunehuset, legger han til.
Annonser
Annonser