°C
Annonser
Frøya-kultur-og-kompetansesenter

Klart for massevaksinering i kulturhuset

Nå inviterer Frøya kommune til massevaksinering med influensavaksinen i Frøya kultur- og kompetansesenter.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Det er klart for massevaksinering av befolkningen på Frøya. Denne gangen er det ikke snakk om Covid-19. Nå er det influensavaksinen som gjelder.

Vaksineringen skal foregå fredag 22. oktober i Frøya kultur- og kompetansesenter.


Bestill din time

Nå oppfordrer Peggy Alise Johansen, avdelingsleder for familie og helse i Frøya kommune, folk til å booke seg vaksine.

- Elektronisk bookingmulighet er klar fra fredag 15. oktober via Remin.no, sier Johansen.

- Bruk MIN ID ved pålogging. Pårørende kan booke time for sine nærmeste. En kan også ringe vaksinetelefonen 901 54 389 for bestilling av time, sier Peggy, som er kontaktperson for årets organisering.


Disse anbefales å ta influensavaksine

Følgende personer anbefales å ta influensavaksine:

• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem (Får satt vaksine etter uke 44)

• Alle fra fylte 65 år

• Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko

• Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

• Barn og voksne med:

o kronisk lungesykdom (inkludert astma),

o hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)

o diabetes type 1 og 2

o leversvikt eller nyresvikt

o kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

o nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

o svært alvorlig fedme (KMI over 40)

o annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)I tillegg anbefales influensavaksine til:

• Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie

• Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griserAnnonser
Annonser