°C
Annonser
20210907 103217 Symbolsk spadestikk: Nå blir det folkehøgskole på Mausund. Jon Gunnes (V), Sivert Bjørnstad (Frp) og Linda Hofstad Helleland (H) jublet med Øyrekka folkehøgskoles Joar Johansen, da de tok det symbolske spadestikket tidligere i september.

Jubler for folkehøgskole på Mausund

Øyrekka folkehøgskole er inne på statsbudsjettet. Det avslørte distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) i dag. Det skapte stor jubel på Mausund.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Det er duket for oppstart av landets første folkehøgskole som handler om blå sektor, etter at distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland tirsdag formiddag offentliggjorde at driftsstøtte til Øyrekka folkehøgskole på Mausund i Frøya er inne på statsbudsjettet.

Jubelen sto i taket på Mausund, som er et av de mest aktive fiskeværene mellom Lofoten og Vestlandet, da distriktsministeren sammen med stortingsrepresentanter fra Venstre og Frp gikk i land for å formidle nyheten.


Signaler fra statsministeren

– Signalene har jo gått i den retning noen uker, både i offisielle uttalelser fra statsministeren og i mer private samtaler med representanter for regjeringen, men det er en enorm lettelse at bekreftelsen endelig foreligger, sier styreleder Joar Johansen i folkehøgskoleselskapet.

Styrelederen forteller at de fikk det første varselet på forsommeren, da Folkehøgskolerådet tok kontakt og informerte om at Øyrekka folkehøgskole skulle inn i skolekatalogen for kommende år.

Katalogen trykkes og distribueres digitalt og i papir før statsbudsjettet vedtas, men beslutningen om at skolen på Mausund skulle inn før det forelå formell behandling, bunnet i tydelige signaler fra Kunnskapsdepartementet.
Viktig prioritering

Guri Melby, kunnskapsminister og Venstre-leder og dermed den som har funnet plass til skolen i sitt fagbudsjett, sier at det har vært en viktig prioritering for regjeringen å få etablert folkehøgskolen.

– Folkehøyskoler har en egenverdi som gir flere og flere ungdommer en god start på livet og hvor man får fordype seg i en interesse og får nye venner for livet. Det har vært en viktig prioritering for oss å gi flere denne muligheten. Derfor har vi i perioden åpnet nye folkehøyskoler hvert år. Det er gledelig at folkehøyskolen på Mausund kan komme i gang med tilbudet sitt, sier hun.


Fantastiske nyheter

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H), som var den som overbrakte nyheten på vegne av regjeringen, er tydelig på at dette er en viktig skole for skiftet som Norge nå må gå inn i.

– Dette er fantastiske nyheter for både Trøndelag, Norge som en ledende havnasjon og for vår vei inn i det grønne skiftet. Mange av de nye grønne og blå jobbene vil ha tilknytningen til havet, derfor trenger vi mer kunnskap om havet som ressurs, understreker hun.Oppstart i august neste år

Dermed er det klart for oppstart av folkehøgskole på Mausund om mindre enn ett år. Regelverket er nemlig slik at skolen må starte opp i det kalenderåret man får driftsstøtte for. Det gir ikke ildsjelene bak prosjektet mer enn «tida og veien».

– Vi klarer selvfølgelig ikke å ha skoleanlegget klart i løpet av et halvår, vi snakker tross alt om en omfattende byggeprosess, men dette har vi tatt høyde for. Vi har inngått avtaler med lokale aktører som sikrer at vi kommer i gang med omkring 35 elever neste høst, sier Joar Johansen, og forteller at tidligere «Sjøblomsten havhotell» blir internat fram til det nye skoleanlegget står ferdig.

Alt av faglig innhold, linjer, fellesfag og valgfag, skoleturer og årshjul for skoleåret må man ha klart innen midten av september. Styreleder forsikrer imidlertid at man er godt i rute.

– Det har blitt jobbet intenst de siste ukene, og det meste begynner å bli klart. Vi har også så vidt rukket å gå i dialog med potensielle medarbeidere ved skolen, slår han fast.Frp: - En viktig skole

Frp har aldri markert seg som noen sterk støttespiller for folkehøgskolene. Likevel stiller man seg helhjertet bak regjeringen i denne saken.

– For oss i Frp har det vært svært viktig å få på plass en folkehøgskole som fokuserer på fremtidens arbeidsplasser og alle de spennende mulighetene som finnes i de blå næringene. Derfor foreslo vi også at skolen skulle få oppstartsbevilgning da statsbudsjettet for inneværende år ble behandlet i fjor. Mausund er en helt spektakulær lokasjon for en slik skole, sier medlem i Næringskomiteen på Stortinget, Sivert Bjørnstad fra Frp.

Han valgte selv å dra til Mausund tirsdag for å være til stede da nyheten ble sluppet.


Endelig havrettet skole

Ordfører Kristin Furunes Strømskag i Frøya har jobbet intenst opp mot regjeringen og Stortinget for å få gjennomslag for etableringen. Tirsdag formiddag var hun lettet over at man endelig er i mål.

– Regjeringens støtte til Øyrekka folkehøyskole gjør at vi endelig får på plass landets første folkehøgskole rettet mot de blå næringene og bruken av havrommet. Folkehøyskolen vil ha fokus både på Norge som historisk havnasjon, men også hvordan vi skal forvalte havet bærekraftig for fremtidige generasjoner, sier hun.Fire «blågrønne» linjer

Når skolen starter neste år vil det bli med fire linjer – som i hovedsak er rettet mot blå sektor, men alle med tydelig vektlegging av miljømessig og biologisk bærekraft. Det blir en egen fiskerilinje, en havbrukslinje og en linje som handler om bærekraftig livsstil og framtidsrettet bruk av naturressursene.

I tillegg får skolen en såkalt lederutviklingslinje, hvor opptakskravet er at elevene allerede har ett år på folkehøgskole bak seg. Deler av undervisningsopplegget vil være felles for linjene, men mye vil også være ulikt.

I tillegg skal det utarbeides planer for flere valgfag og fellesfag, som både vil handle om demokrati og samfunnsbygging, matlaging, idrett, kystkultur, historie og sjøbaserte opplevelser.

Hvor mange helårslinjer skolen vil ha når den er ferdig utbygd vil det bli opp til framtidig skoleledelse å avgjøre, men styrelederen forteller at man nok vil ane konturene av noen av disse allerede første skoleår, i form av valgfag og fellesfag.
Fakta om Øyrekka folkehøgskole:

  • Frilynt folkehøgskole.
  • Arbeidet med å etablere skolen tok til på nyåret i 2015 etter at en ekspertgruppe fra NTNU lanserte forslaget høsten 2014.
  • Mausund IL er største enkeltaksjonær i skoleselskapet. Øvrige aksjonærer er lokalt næringsliv og enkeltpersoner.
  • Er godkjent for 100 elever.
  • Det er prosjektert et helt nytt skoleanlegg med internat og skolebygg på kommunal grunn på en høyde overfor idrettsanlegget, hvor det er panoramautsikt mot Nordmøre i sør, Fosen i nordøst og Norskehavet i vest.
  • Ved oppstart vil skolen ha fire linjer, foruten fellesfag og valgfag. Det legges opp til nært samarbeid med næringslivet i regionen.
Annonser
Annonser