Frøya nyheter

28.03.2020 °C m/s
Annonser
Hans Anton Grønskag Nei Til Vindkraftverk På Frøya Skuffet

Klager inn vindkraft-saken til Sivilombudsmannen

Hans Anton Grønskag og aksjonsgruppa Nei til vindkraftverk på Frøya har klaget inn Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse til Sivilombudsmannen.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Aksjonsgruppa gir ikke opp kampen mot vindkraftutbygginga på Frøya. Nå klager de inn Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse til Sivilombudsmannen.

- Vi har sendt inn klage på omgjøringsvedtaket til departementet. Vi mener at Sivilombudsmannen må se nærmere på bevisene i saken, sier vindkraftmotstander Hans Anton Grønskag.

- Vi har sendt inn advokat Alsakers uttalelse i tillegg til film og bilder fra Nessadalen, sier Grønskag.

- Vi mener at det ikke er hold i vurderingene som er gjort i saken. Det har vi også bevis for. De skal Sivilombudsmannen få undersøke, sier han.- Bundet av statens energi- og klimapolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet Fylkesmannens vurdering av vindkraft-saken på Frøya og ga dermed Trønderenergi og Stadtwerke München klarsignal til å fortsette byggingen av Frøya vindkraftverk.

Avgjørelsen ble tatt tidlig i juni.

Departementet tok ikke stilling til selve vindkraftanlegget. De vurderte Fylkesmannens behandling av saken. De mente at det ikke var blitt gjort feil etter plan- og bygningsloven og fant ikke grunn til å omgjøre vedtaket.

- Hvorfor tror dere at Sivilombudsmannen vil vurdere saken annerledes enn Fylkesmannen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet?

- Både Fylkesmannen og departementet er bundet av statens energi- og klimapolitikk. De store økonomiske interessene er den klamme hånda som vil legge føringer for arbeidet. Sivilombudsmannen skal sikre at offentlige myndigheter ikke gjør urett mot borgerne. Derfor ønsker vi at de skal se på saken, sier Grønskag.Spenning før kommunestyremøtet på torsdag

I forrige uke gikk formannskapet på Frøya gjennom saken og vurderte hvordan Frøya kommune skal respondere på avgjørelsen.

Kommunens advokat la frem flere alternativer; å gå rettens vei, å ta saken til Sivilombudsmannen eller å ta departementets avgjørelse til etterretning.

Et enstemmig formannskap valgte å ta avgjørelsen til etterretning. Årsaken var at kommunens advokat har gitt klare råd om at kommunen ikke bør gå til rettslige skritt. Dette var basert på en helhetsvurdering av mulighetene for å nå frem, tidsaspektet, samt økonomisk risiko og ressursbruk for kommunen.

I ettertid har Aleksander Søreng (Frp) sagt at Frøya Frp har ombestemt seg og ønsker å ta saken til Sivilombudsmannen.

I tillegg har Senterpartiets Knut Arne Strømøy (som ikke sitter i formannskapet) uttalt at de ønsker å ta saken til retten.

På torsdagen skal kommunestyrepolitikerne avgjøre hva Frøya kommune skal gjøre.Annonser
Annonser