Frøya nyheter

26.04.2019 °C m/s
Annonser
Berit Flåmo Arnfinn Brechan Geir Meland Arbeiderpartiet

Kjemper for gang- og sykkelvei på Nesset

Arnfinn Brechan, i hovedutvalg for veg i Trøndelag, fikk med seg et tydelig budskap fra ordfører Berit Flåmo og Geir Meland (Ap). -Nå må fylket gjøre ferdig gang- og sykkelveien gjennom Nesset.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

På bildet: Ordfører Berit Flåmo (Ap), Arnfinn Brechan, medlem i hovedutvalg for veg i Trøndelag og Geir Meland (Ap).

- Budskapet er klart. Prioriteringene er klare. Førsteprioritet for Frøya kommune er at gang- og sykkelveien mellom Sistranda og Hellesvikan blir fullført, sier Arnfinn Brechan (Ap), medlem i hovedutvalg for veg i Trøndelag.

- Andreprioritet er gang- og sykkelvei fra Sistranda til Hammarvika, sier han.


- Vel anvendte penger

I neste uke skal hovedutvalg for veg i Trøndelag fylkeskommune legge rammene for neste års planer. Derfor var det svært viktig for ordfører Berit Flåmo (Ap) å legge frem saken nå.

- Jeg var leder i trafikksikkerhetsutvalget da gang- og sykkelveien fra Sistranda til Dyrøya kom på plass. Det var et betydelig økonomisk løft på den tida, sier Brechan.

- Fordelen er at traseen allerede ligger der. Nå handler det om prioriteringer, sier han. 

Brechan er imponert over effekten gang- og sykkelveien har fått på Frøya:

- Det er veldig hyggelig å se at den er så mye brukt. Det har blitt en ressurs. Da er det vel anvendte penger, spør du meg, sier han.

- Jeg ser mange gang- og sykkelveier som ikke er i nærheten av å ha den nytten. Det gjør det lettere å komme tilbake og prioritere Frøya på nytt, sier Brechan.

- Det var ingen beslutninger som ble tatt i dag. Frøya må finne seg i å være en gjenstand for prioritering, som alle andre. Men jeg føler at jeg kjenner saken godt. Det er en fordel for Frøya at noen i hovedutvalget gjør det, sier han.- Må finne løsninger for fergeleiet på Dyrøya

Flåmo og Meland benyttet også muligheten til å ta med Brechan på tur ut til Dyrøya for å se på fergekaia. Der fikk de god bekreftelse på at situasjonen er uholdbar:

- Vi er nødt til å finne løsninger for fergeleiet på Dyrøya. Det er ikke hensiktsmessig slik det er i dag. Fylkeskommunen må se på om pengene finnes til å få gjort noe med det, sier Brechan. 

- Ordføreren på Frøya er på hugget. Det skal det ikke være noen tvil om. Det arbeides med sakene, sier han. 

Annonser
Annonser