Frøya nyheter

26.04.2019 °C m/s
Annonser
Politi 2

Kjørte i fylla, må i fengsel

Nok en sjåfør blir dømt til fengselsstraff for fyllekjøring på Frøya.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Fosen Tingrett har fått en rekke promillesaker fra øyregionen til behandling den siste tiden. Denne gangen gjelder det er en 20-åring som kjørte i beruset tilstand i mai. Det var Hitra 24 som først omtalte saken.

Mannen, med utenlandsk opprinnelse, ble stoppet av politiet på veien mellom Hammarvika og Sistranda. Promillen ble målt til 1,67 like etter kjøringen.


Hadde passasjer i bilen

Påtalemyndigheten forslo å gi sjåføren straff på 18 dager i fengsel og en bot på 20.000 kroner. I tillegg måtte føreretten inndras for en periode av to år.

Siktede ønsket heller å betale en høyere bot enn å sone fengselsstraff, men Tingretten gikk for påtalemyndighetens forslag til straff.

Retten mente at kjøring i ruspåvirket tilstand representerer en alvorlig risiko. I tillegg hadde han en passasjer med i bilen under kjøringen.

Domfelte vedtok dommen.Annonser
Annonser