Frøya nyheter

26.04.2019 °C m/s
Annonser
Kitt Julie Hansen Asu

Kitt blir én av to sjefer på teknisk

Teknisk avdeling i Frøya kommune får to ledere. Kitt Julie Hansen (bildet) blir én av de to nye virksomhetslederne i kommunen.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Frøya kommune har ansatt to nye virksomhetsledere i teknisk avdeling. De to skal starte rundt 1.januar 2019.

- Virksomhetsleder for bygg- og kommunalteknikk blir Ann Magritt Glørstad. Hun kommer fra samme stillingen i Hitra kommune, sier rådmann Beathe Sandvik Meland.

- Virksomhetsleder for forvaltning blir Kitt Julie Hansen, rekruttert internt- jobber i dag på teknisk avdeling som landmåler/ingeniør, sier hun.

- Velkommen skal de være til spennende jobber i en kommune i stor veks, sier rådmannen.
Deler avdelingen i to

Oppsigelsen til tidligere teknisk sjef Jomar Finseth førte til mye oppmerksomhet både i lokale og nasjonale medier. Det har også skapt stor endring innad i teknisk avdeling.

En arbeidsgruppe så på utfordringene til teknisk avdeling og fant ut at jobben var for stor for én sjef alene. Nå blir det en todeling av avdelingen og to virksomhetsledere; en for bygg og kommunelteknikk og en for forvaltning. 

- Teknisk avdeling har i 2018 vært i en prosess der de har sett på om dagens organisering er hensiktsmessig i forhold til utfordringsbildet og samfunnsoppdraget som avdelingen står ovenfor i dag og årene fremover, sier rådmann Beathe Sandvik Meland.

 - Noe av resultatet av prosessen har vært å se på lederstrukturen. Resultatet av dette er å dele virksomheten i to, en enhet for bygg og kommunalteknikk og en enhet for forvaltning, sier hun.
Annonser
Annonser