Frøya nyheter

27.05.2020 °C m/s
Annonser
Jørn Are Johansen Vei Befaring Tvervågen Klubben 1 Jørn Are Johansen ønsker seg mer oversiktlig vei og lavere fart på veien i Tverrvågen.

Kastet seg i grøfta for ikke å bli påkjørt

Jørn Are Johansen har måttet kaste seg uti grøfta for å berge liv og helse, når han går tur med hunden i Tverrvågen. Nå ber han om lavere fart på strekningen.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Bilene kjører i langt over 80 kilometer i timen bortover veien her, sier Jørn Are Johansen, og peker ut mot den smale fylkesveien i Tverrvågen.

Han snur seg mot utsiden av veikanten. Her er det en skråning han er godt kjent med.

- Jeg har måttet kastet meg uti grøfta flere ganger når jeg har vært ute på tur med hunden, sier Johansen.

- Hvis jeg ikke hadde gjort det hadde jeg vært kjørt ihjel, sier han alvorlig.Uoversiktlig vei: På denne smale fylkesveien kjører både tungtransport, busser og privatbiler forbi i 80 kilometer i timen - og mer.


Plukker opp bilrester

Det Jørn Are er mest redd for er barna som tar skolebussen i området her. Like nedenfor Tverrvågveien må barna krysse veien før de går på bussen.

Det er ingen bussholdeplass langs veien. Barna stiller seg derfor opp i veikanten.

- Det jeg synes er skummelt er at veien er så uoversiktlig og dårlig. I tillegg kjører bilene i stor hastighet, forteller Johansen.

- Jeg plukker speil og bilrester her minst én gang hver fjortende dag. Da overdriver jeg ikke, sier han.

- Jeg mener at det er et spørsmål om tid før det virkelig går galt på veien her.
Frøya kommunes trafikksikkerhetsutvalg var på befaring i forrige uke. Da stoppet de hos Johansen for å høre hans bekymringer.

Vil få senket farten

Johansen har sendt bekymringsmelding til Frøya kommune og bedt politikerne løfte saken opp til veieier; Trøndelag fylkeskommune. Han ber om tiltak – før det er for sent.

- Det er bare snakk om tid før det skjer en alvorlig ulykke her. Det har vært bare centimeter unna flere ganger, forteller Johansen.

- Jeg mener at det må gjøres noe med sikten og med farten. Jeg ville blitt veldig glad dersom fartsgrensen ble satt ned, sier han.

- Underlaget er heller ikke bra. Asfalten er som den er; med hull og sprekker. Sånn er det mange andre plasser på Frøya også. Hele veien fra Strømøybotn til Leirvikhamn og Dyrøy, veien til Titran og veien fra Klubben til Nordskaget er i dårlig stand, sier Johansen.

Frøya kommunes trafikksikkerhetsutvalg var på befaring på Frøyas veier i forrige uke. De skal følge opp saken.


Annonser
Annonser