Frøya nyheter

20.07.2019 °C m/s
Annonser
Vidar Oskarson

-Kan vindparken flyttes til Øyrekka?

Vidar Oskarson ser for seg å flytte vindturbinene til øyer mellom Mausund, Bogøya og Sula, slik at man kan få laget vei i Øyrekka.

Annonser

Av Vidar Oskarson:


«Vindmøller, er det så farlig da?»

Jeg er fullstendig klar over at nå legges hode på «huggstabben», men det får la seg stå til.

Kan vindmøllene flyttes fra fast Frøya til øyene mellom Mausund-Bogøya-Sula?

Hvis ja, da bør man se muligheter for den nevnte veien mellom disse øyene som vil gi Øyrekka et stort løft.

En vei mellom øyene vil gi positive ringvirkninger for det såre samfunnet her ute.

Det kommer vei mellom Mausund, Bogøy og Sula.

Et fergeleie på den ytterste øya utenfor Frøya og et fergeleie på Skogsøya.

Dermed er ferga over på noen få minutter, minibuss kan kjøre hjem de som ikke har bil.


Dette vil skape arbeidsplasser, en vei mellom øyene, tre samfunn som får et kjærkomment løft. Vindmøllene vil være turistmagneter, miljøvennlig strøm, et mye enklere samband mellom øyrekka og fast Frøya, mer miljøvennlig transport av folk til øyrekka.

Og vi løser frøyværingenes problem, ikke verst bare det.

Om vi vil eller ikke, dette er framtidens måte å forsyne oss alle med strøm.

Jeg oppfordrer Frøyas politikere å se på dette sammen med utbygger Trønderenergi.Annonser
Annonser