Frøya nyheter

20.07.2018 °C m/s
Annonser
Pilgrim Kystpilgrimsrute 2

-Kan få pilgrims- turister til sommeren

Kystpilgrimsruta fra Rogaland til Nidaros vil ha et knutepunkt på Dolm kirke. Derifra er tanken at pilgrimmene kan reise blant annet til Sula.

Rikke Lunde Andersen Rikke Lunde Andersen +47 482 98 768
Annonser

- Tanken er å bruke hurtigbåten som går fra Kristiansund som hovedrute. Ut i fra den blir det laget knutepunkt, og ett av dem tenker vi at skal være Dolm kirke, sier Jan Otto Fredagsvik.

Kystpilgrimsruta er snart ferdigsnekret, men siste etappe fra Smøla til Trondheim gjenstår fortsatt. Mandag var det derfor et møte om veien videre.


Pilgrimstur til Sula

- Det er opp til oss, i samarbeid med Hitra, å lage reisemål fra Dolm. Dette er en kjempemulighet for reiselivet på Frøya og Hitra, sier Fredagsvik.

Det er lange tradisjoner i Norge med å bruke sjøen som ferdselsåre, også hos pilgrimmene. Kysten er derfor rik på spor etter både religiøst og verdslig liv, kommer det frem i en pressemelding fra Kyst-Norge.

- I første omgang tenker vi å få til en tur til Sula kapell. Det har både vært snakk om å lage pakketurer, men vi må også ha en ordning for enkeltpersoner på pilgrimstur, sier han.


- Blir interessant

Det blir et nytt møte i mars, men målet er å ha kystpilgrimsruta klar til sommer.

- Har du troa på at det blir klart til sommeren da?

- Ja, det tror jeg skal la seg gjøre, sier han.

Etter hvert er tanken å satse på flere områder på Frøya og Hitra.

- Jeg tenker at det vil være naturlige pilgrimsmål både på Titran og Froan etter hvert. Og også på Korsan på Daløya, som er ganske så myteomspunnet. Så dette kan bli interessant å jobbe videre med, sier han.

Annonser
Annonser