Frøya nyheter

18.09.2019 °C m/s
Annonser
Gammelskolen Skolestua Sistranda Skole

Kan bli museum og skolebygg

På grunn av millionkostnader for å flytte den historiske gammelskolen, har rådmannen foreslått å rehabilitere bygget og laget museum i skolegården. Det synes flertallet i formannskapet er en god idé.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Gammelskolen på Sistranda har vært en utfordring i flere år. De fem siste årene har det vært snakk om å rive eller å ta ned bygget og få flyttet det bort fra skolegården til Sistranda skole. Både på grunn av at det tar opp plass og fordi takstein har falt ned fra bygget.

På grunn av at det vil koste kommunen flere millioner å få flyttet gammelskolen til museumstomten ved Sistranda kystbarnehage, har rådmannen lagt frem et nytt forslag.Martin er sterkt uenig

Nå vil rådmannen finne ut hvor mye det koster å rehabilitere skolebygget slik at den kan bestå på dagens tomt. Da er planen å bruke den til undervisning og som en del av Frøya bygdemuseum.

- Dette må være en kjempemulighet. Langt bedre enn å bruke flere millioner på å flytte bygget. Forutsatt at det går an å få rehabilitert bygget og bruke det til begge formålene er jeg positivt innstilt, sier Kristin Reppe Storø (Ap).

- Jeg er ikke enig i det. For meg er det bare ett alternativ som gjelder; å ta ned skolebygget og lagre det helt til vi finner en plass å sette det, sier Martin Nilsen (H).

- Det viktige er at vi får fjernet det gamle skolebygget som er gjerdet inn fordi det faller ned stein fra taket. De fem siste årene har det blitt sagt at dette skal skje før skolestart. Nå er det på tide at det skjer, sier han.

- Jeg har ikke noe tro på å ta ned bygget og lagre det på Kvisten. Da blir det liggende der sammen med det gamle kommunehuset og ikke satt opp igjen, sier Aleksander Søreng (Frp).- Nå må det skje noe

I tirsdagens formannskapsmøte la Martin Nilsen (H) frem et forslag om å ta ned bygget og lagre det, slik at bygget var borte innen skolestart.

Aleksander Søreng (Frp) var ikke enig i at det var en god plan, men mente også at administrasjonen må jobbe raskt med saken.

- Vi har hatt saken på bordet utallige ganger de siste årene. Nå må det skje noe. Enten rehabiliterer vi eller så river vi det. Det kan ikke dras ut noe mer, sa Søreng (Frp).

Formannskapet ga fullmakt til rådmannen til å engasjere en fagkyndig til å gjennomføre en vurdering av tilstanden til bygningen og fremlegge en total kostnad for rehabiliteringen.

Annonser
Annonser