Frøya nyheter

06.07.2020 °C m/s
Annonser
John-Arne-Moen

Jubler for støtte til Øyrekka folkehøgskole

Fem års hardt arbeid har ført til at Øyrekka folkehøgskole er tatt inn i statsbudsjettet. John Arne Moen mener at det er et sterkt signal til både Frøya og den blå næringen.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Øyrekka folkehøgskole er tatt inn i statsbudsjettet. Får 750.000 kroner i planleggingsmidler i andre halvår 2020. Det er torsdagens store gladnyhet.

– Det er mer enn gledelig at de tre regjeringspartiene støtter forslaget fra Frp om å bevilge penger til Øyrekka Folkehøgskole over statsbudsjettet.

Det sier John Arne Moen.Kan være i drift i 2023

Moen leverte sommeren 2015 den første utredningen om en folkehøgskole på Mausund, og har vært aktiv i arbeidet de siste fem årene, både som styremedlem i folkehøgskoleselskapet og gjennom flere møter med ulike regjeringsmedlemmer det siste året.

– Stortinget sier nå at man har tro på søknaden og at skolen kan bli realisert, sier Moen.

- Vi jobber nå ut fra et håp om å få skolesøknaden godkjent før neste stortingsvalg. Så trenger vi nok minst to år før skolen er klar til å ta imot de første elevene. En realistisk spådom er at skolen kan være i drift i 2023, senest i 2024, sier han.Tydelig signal

Han understreker at planleggingsmidlene ikke innebærer at skolen er godkjent.

– Dette betyr ikke automatisk at vi blir godkjent, men er et langt skritt i riktig retning. Stortinget hadde ikke tatt Øyrekka Folkehøgskole inn i statsbudsjettet dersom det ikke var bred enighet om at man mener skolen bør realiseres, mener Moen.

- Nå får vi økonomiske muligheter til å jobbe mer dedikert med både skoleplanene og søknaden, sier Moen til lokalavisa.

Han påpeker også at dette er et tydelig signal til blå sektor, som er tungt representert i både Frøya kommune og resten av trøndelagskysten.

- Dette er et veldig tydelig signal til både Frøya og resten av Trøndelag om at landets første blå folkehøgskole er innen rekkevidde. I dette ligger en forpliktelse til å jobbe for å komme i mål, sier Moen.
Annonser
Annonser