Frøya nyheter

21.01.2018 °C m/s
Annonser

Jubel for matematikkfremgang

Rektor Tove Karlsen, lærere og elever på Nabeita skole kan glede seg over stor framgang i matematikkfaget. Et resultat av hard og målrettet arbeid, mener rektor.

Av:
AnnonserJeg er utrolig stolt både av elevene og lærerne. Rektor Tove Karlsen smiler bredt. Elevene på Nabeita skole gjennomfører hvert å en såkalt M-prøve i matematikk (kartleggingsprøve) for å kartlegge elevenes ferdigheter i faget. Alle elever fra 2 til 7 klasse deltok, og årets resultat gjorde at rektoren strålte som en sol. Under evalueringen så vi at alle klasser hadde gjort det godt, forteller Karlsen. Ingen var under 4 i snitt. Da var det en som fikk den lure ideen om å se på snittet for hele skolen. Det ble på hele 6,8 noe som er veldig bra. Vi har løftet oss mye totalt sett, smiler hun.Målbevisst jobbingDet er vel fortjente resultater, sier rektoren. Vi har jobbet tett, hardt og målbevisst med dette over lang tid. En av de tingene vi har gjort er at 4-7 klassetrinn har en innføring i hjemmelekse en gang pr uke. I innføringen er de innom alle fire regnearter, samt tekstoppgaver. Det gjør at elevene, selv om de jobber med multiplikasjon også er innom de tre andre regneartene. Det er veldig viktig for da holdes alt friskt i minnet til enhver tid. dette ser ut til å fungere godt her på Nabeita. Ideen har en av lærerne funnet på nett, og vi adopterte den, sier Karlsen.InspirasjonPrøveresultatene er virkelig en spore det til videre arbeid, sier Tove Karlsen. Vi ser at det tar tid å klare å endre på ting, men med en god dose tålmodighet får man det til om man jobber hardt mot det. All ære til elever og lærere. Dette er også med å danne grunnlag for diskusjon om veien videre , både for enkeltelever og for hele skolen i den forstand at dette har å gjøre med hvordan vi skal bruke ressurser. M-prøvene er inndelt i prøveklasser hvor 1 er lavest og 9 er beste resultat.Sterk framgangIngen elever lå lavere enn i prøveklasse 4, og vi hadde mange flere elever nå en tidligere i prøveklasse 8 og 9. Karlsen bruker årets 7. klasse som eksempel. I 4. klasse lå de lavt med et snitt på rundt 4,6 , forteller hun. Nå er snittet deres 7,1. Når man jobber for å forbedre resultater så er det mange faktorer som spiller inn. For å få alt til å jobbe i samme retning så trengs tid. Tid til et møysommelig og grundig arbeid. Det føler vi at vi har bedrevet de siste årene og vi føler nå at vi begynner å se de gode resultatene, sier rektor Tove Karlsen.


Annonser
blog comments powered by Disqus
Annonser