Frøya nyheter

21.01.2018 °C m/s
Annonser

Ja til treningsbane og ballbinge

Formannskapet sa i dag ja til å forskottere spillemidler slik at det kan bli fortgang i arbeidet med kunstgressbane på Mausund og ballbinge på Bogøya.

Av:
AnnonserFrøya kommune forskutterer spillemidler med kr. 156 000 til etablering av treningsbane med kunstgress i regi Mausund Idrettslag, Mausund Velforening og Mausund skole. Videre forskutterer Frøya kommune spillemidler med kr. 200 000 til etablering av ballbinge på Bogøyvær. Dette vedtok formannskapet i dag. Mausund Idrettslag, Mausund Velforening og Mausund Skole har sammen søkt om spillemidler for å drenere samt å legge kunstgress på en såkalt ”miljøbinge” som brukes til trening og fysisk aktivitet både i skoletiden og på fritiden. Det er stor aktivitet på banen. I dag sa altså politikerne ja til å forskottere penger så dette kan bli ferdig fort.DugnadDet eneste som nå gjenstår for å få en tidsriktig treningsbane på Mausund er å bestille dekket og få dette lagt, noe som er planlagt gjort på dugnad. Søkerne opplyser at et forskudd kan gjøre at banen kan ferdigstilles raskt og i beste fall stå ferdig ved skolestart. Prosjektet på Bogøyvær er kostnadsberegnet til kr. 490 000 hvorav kr. 200 000 i spillemidler, resten er dugnader og private tilskudd. Det er Bogøy kretsforening som står som initiativtaker til prosjektet og arbeidet er startet. Kommunen har fått opplyst at et forskudd vil føre til en rask ferdigstillelse av ballbingen. Med tanke på værforholdene satser man på en ballbinge med høye vegger i likhet med anlegget på Sørburøy.Et løftEt kunstgressdekke på Mausund vil bli et løft både for barna og de voksne på øya, skrev rådmannen i sitt framlegg til formannskapet i dag. Det samme er tilfelle på Bogøyvær som har et voksende folketall. Ildsjeler på begge plassene legger ned stor innsats både i form av dugnad og innsamling av midler for å realisere sine prosjekter som vli gjøre begge samfunnene mer attraktive, spesielt for barn og unge. Dessuten er idrettsanlegg viktige med tanke på folkehelsen, skriver han.


Annonser
blog comments powered by Disqus
Annonser