°C
Annonser
20200915 141217 Besøkte brannstasjonen: Brannsjef Johan Pettersen viste frem brannstasjonen til formannskapet. Fra venstre Dordi Hammer (R), Knut Arne Strømøy (Sp), Lene Dahlø Skarsvåg (Sp), ordfører Kristin Strømskag (H), Olaf Reppe (Frp) og Billy Fredagsvik (Ap).

Ja til brann- samarbeid med Hitra

Frøyapolitikerne sier ja til samarbeid med Hitra kommune om brann- og redningstjenesten.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Det går mot etablering av en ny felles brann- og beredskapsenhet på Frøya og Hitra. Det skjer etter mange års diskusjoner.

Tilbake i 2015 hadde begge kommuner gjort vedtak om at de skulle slå sammen tjenestene. Ennå er det ikke realisert.

Nå har Frøyas formannskap imidlertid gjort et nytt vedtak om å inngå et interkommunalt samarbeid med Hitra kommune om felles brann/redning og feiervesen.

Vedtaket er enstemmig.Et første steg mot fremtidens brannvesen

Et felles øybrannsvesen vil imidlertid ikke være nok for å nå fremtidens mål innen brann- og redningstjenesten.

Stadig økning i antall oppdrag og flere oppdragstyper krever mer av brannvesenet. Det er mange nye metoder og ny teknologi som skal brukes. Det krever mer kursing og kompetanse.

Det er derfor snakk om å få til et regionsamarbeid - å få inn ekstern kompetanse i tillegg til samarbeidet på tvers av øyene.

Frøyapolitikerne ser på sammenslåingen med Hitra som et første steg.

- For min del handler dette om et retningsvalg. Vi sier ja til samarbeid med Hitra og skal bygge videre på det samarbeidet, sier ordfører Kristin Strømskag (H).

I neste omgang skal de se på samarbeidsmuligheter med andre brannvesen - for å bygge fagmiljø, kompetanse og sikre utviklingen av det forebyggende arbeidet.- Ikke fremtidsrettet nok

Rødts Dordi Hammer var den eneste frøyapolitikeren som mente at samarbeidsavtalen var for defensiv. Hun ønsket å få fortgang på prosessen.

- Kan vi ikke lytte til eget brannkorps og gå for et samarbeid med Hitra - samtidig som vi søker kompetanse fra eksterne?, spurte Hammer.

- Jeg mener at vi er nødt til å pushe på for å sørge for at dette samarbeidet blir utviklet innen rimelig tid - ikke innen de tre neste årene. Det er ikke fremtidsrettet nok. Det burde allerede vært på plass, sa Hammer.


Betenkt: Rødts Dordi Hammer mente at frøyapolitikerne burde være mer offensive i utviklingen av fremtidens brannvesen.


- Et skritt i riktig retning

De andre politikerne i formannskapet mente imidlertid at deres vedtak ivaretok ønsket om samarbeid med eksterne brannvesen.

- Jeg mener at samarbeidet med Hitra er et naturlig steg én i prosessen, sa Lene Dahlø Skarsvåg (Sp).

- Det er et skritt i riktig retning. Det gir kanskje ikke økning i kompetansenivå, men det gir et større fagmiljø, sa Geir Meland (Ap).

- Dette er en fornuftig start. Vi må ta det steg for steg. En slik prosess bør ta litt tid før å få fornuftige resultater. Frøya har en splitter ny stasjon som nå blir en naturlig hovedstasjon for Frøya og Hitra. Resultatet kan derfor bety flere nye arbeidsplasser, hvis alt går i den retningen jeg tror, sa Billy Fredagsvik (Ap).


Hvem skal de samarbeide med?

Tidligere har brannvesenet på Frøya og Hitra vært uenige om hvem de burde samarbeide med.

Frøya har ønsket et tettere samarbeid med Trondheim brann- og redningstjeneste, mens Hitra har søkt mot Orkland.

Dette gikk de ikke videre inn på i tirsdagens formannskapsmøte.Her er vedtaket formannskapet gikk for:

  1. Formannskapsvedtak i sak 80/20 oppheves, og Frøya kommune inngår et interkommunalt samarbeid med Hitra kommune om et felles brann/redning og feiervesen, - som et trinn en, og i et trinn to, ser på samarbeidsmuligheter med andre brannvesen som det er naturlig å kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse og sikre utvikling av det forebyggende arbeidet.
  2. Kommunedirektøren går i dialog med kommunedirektøren i Hitra kommune, og disse bes utarbeide og framlegge sak for nærmere behandling i samarbeidsutvalget og i de respektive kommunene.
  3. Kommunedirektørene avklarer tidsrammen for videre saksgang og fram til realisering.
  4. Det må forutsettes å kunne gjennomføre dette innenfor dagens budsjettrammer.
Annonser
Annonser