Frøya nyheter

30.10.2020 °C m/s
Annonser
Tv Aksjon 2020 Wwf Marint Søppel FOTO: Jamie Lamb, images.co.uk/Getty images

Inspirert av Salmar – øker bidrag til TV-aksjonen

Formannskapet lar seg inspirere av Salmars generøse bidrag til TV-aksjonen 2020.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Frøyapolitikerne lar seg inspirere av Salmars rause bidrag på 100.000 kroner til årets TV-aksjon. De velger å øke sin støtte med 10.000 kroner.

Frøya kommune bevilger dermed 35.000 kroner til Verdens naturfond (WWF) sin kamp for å bekjempe plastforurensning i verdenshavene. Dette er en sak som står frøyværingens hjerte nær.Øker med 10.000 kroner

Kommunedirektøren la frem forslag om at Frøya kommune skulle støtte med 25.000 kroner, slik de gjorde i fjor.

Det var i utgangspunktet Knut Arne Strømøy (Sp) som foreslo at formannskapet skulle øke sin støtte.

Han forklarte at det var Salmars generøsitet som inspirerte han til å foreslå at Frøya kommune skulle bidra med 10.000 kroner mer enn i fjor.

Han hadde imidlertid glemt at han var inhabil i saken, ettersom han var saksbehandler for kommunen.

Strømøy rakk derfor for å fremsnakke saken godt, før de andre skulle behandle saken.


Viktig med rent hav

Strømøys innsalg virket imidlertid ikke å være avgjørende for saken. Samtlige politikere var utelukkende positive da Lene Dahlø Skarsvåg (Sp) la frem forslaget om å øke støtten med 10.000 kroner.

- Som havbrukskommune er vi avhengig av et rent hav, sa Lene Dahlø Skarsvåg (Sp).

- Det er fryktelig viktig; både for næringen vår og naturreservatet vårt, sa Geir Meland (Ap).

- Dette er en sak som er utrolig viktig for Frøya kommune. Det er naturlig for oss å støtte formålet. Vi bevilger allerede mye penger til kampen mot marin forsøpling. Jeg støtter økningen på 10.000 kroner, sa ordfører Kristin Strømskag (H).Annonser
Annonser