Frøya nyheter

10.07.2020 °C m/s
Annonser
Nordhammarvik Gravplass Foto Petter Vidar Vågsvær FOTO: Petter Vidar Vågsvær

Innvier ny gravplass på Frøya

Gravplassen på Nordhammarvika er utvidet med dobbelt så mange plasser og har fått en helt ny utforming. Det skal feires på innvielsen denne uken.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Utvidelsen og oppgraderingen av Nordhammarvik gravplass er ferdig. Frøya kommune er godt fornøyd med resultatet. Nå håper de at dette blir en verdig plass hvor alle på Frøya føler seg velkommen.

Det er lagt mye vekt på utformingen av gravplassen. Oppgraderingen har kostet 16 millioner kroner.


- Endelig på plass

- Planene om utvidelse av Nordhammarvika gravpass begynte allerede i 2009. Nå er den endelig på plass, sier Ranita Jørgensen, kirkeverge i Frøya kommune.

- I den forbindelse vil det holdes en innvielse av gravplassen. Åpningen vil foregå torsdag 21. november klokken 15:00. Dette er et åpent arrangement, så alle er hjertelig velkommen, sier hun.

Kirkeverge Ranita vil ønske velkommen på innvielsen. Deretter vil Anne Gaustad ta over med sin hilsen under åpningen. Magne Romestrand vil synge for de fremmøtte, før prost Dagfinn Thomassen fremfører en hilsen. Det vil også bli visning av gravplassen.


Dobbelt så stor

Den nye gravplassen har plass til 400 kistegraver, 20 kistegraver til andre trossamfunn, 336 plasser i navnet minnelund, 16 plasser i anonym minnelund. I tillegg er det mulighet for utvidelse med 138 plasser for kistegraver på området.

Kistegravene på den nye delen av gravplassen blir ikke brukt før gravene på den gamle delen er oppbrukt. Minnelundene kan tas i bruk umiddelbart.

Belysning på gravplassen og vanntilførsel på toalett vil være klart i løpet av våren.

Det er også mulighet for andre tros- og livssynsamfunn som er virksomme på stedet, til å gjennomføre en seremoni når en ny gravplass tas i bruk.


Annonser
Annonser