Frøya nyheter

30.10.2020 °C m/s
Annonser
Svein Otto Nilsen Pensjonistpartiet 2019

- Influensa- vaksinen må også bli gratis

Flott at covid-19-vaksinen skal være gratis, men det er ikke nok. Det mener Svein Otto Nilsen i Pensjonistpartiet Trøndelag. Han vil også ha gratis influensavaksine.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Av Svein Otto Nilsen, Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag:


Ikke bare vaksinen mot covid-19 skal være gratis.

Regjeringen har besluttet at vaksinen mot covid-19 skal være gratis for hele befolkningen.

Skulle bare mangle, men Influensavaksinen burde også vært gratis.

Det er svært mange som dør av den tøffe influensaen som man i dag beskriver som bagatell i forhold til dagens pandemi.I sesongen 2017–2018 ble anslagsvis 7600 pasienter innlagt i sykehus med påvist influensa og to tredjedeler av disse var 60 år eller eldre.

Sesongen før var det rundt 5000 innlagt med influensa, også dette tallet var høyt.

Sesongen 2017-2018 ble det til sammenlikning estimert rundt 1400 influensa relaterte dødsfall.

Det er «kun» 276 som er døde av Corona i Norge så langt i 2020.

Cirka 1,6 millioner nordmenn tilhører risikogrupper som er spesielt sårbare for å utvikle alvorlig influensasykdom.

Disse anbefales årlig influensavaksine.Gjennomsnittlig effekt av influensavaksinen er 60 prosent.

Dette betyr at noen får influensa selv om de er vaksinert. Vaksinasjon kan likevel redusere sannsynligheten for å utvikle alvorlig sykdom.

Regjeringen bør derfor også gi folk gratis influensavaksine selv om alle bare snakker om Corona i disse tider.


Annonser
Annonser