Gustav Magnar vil ikke være en del av Salmar-driften

foto