Dykker flys til St. Olavs Hospital med luftambulanse

foto