1073 kunder var berørt av strømbruddet, som gikk helt fra Sistranda til Uttian, fredag morgen.

– Det har oppstått en feil det elektriske nettet som har ført til avbrudd i strømforsyningen, opplyste Tensio.

– Feilen blir antatt utbedret innen klokken 11:30, meldte selskapet. Feilrettingsarbeidet vil pågå uavbrutt frem til alle har strømmen tilbake.

Klokken 11:00 melder Tensio at alle kundene skal ha fått tilbake strømmen.