Åpner for nye planer på området som var satt av til flytende solkraft

foto