Politiet fikk klokken 15.20 lørdag 1. januar melding om en alvorlig arbeidsulykke på Frøya, der en mann skal ha kommet i klem mellom en båt og ei kai.

Mannen er bekreftet omkommet. Mannen var i 20-årene og hjemmehørende i Møre og Romsdal. Ulykken fant sted på Salmars anlegg på Ruggstein og pårørende er varslet.

Politiet undersøker saken med kriminaltekniske undersøkelser og vitneavhør. I tillegg er Frøya kommunes kriseteam, Havarikommisjonen og Arbeidstilsynet varslet om ulykken. I tråd med gjeldende rutiner er også Trøndelag statsadvokatembeter varslet.

Mannen som ble utsatt for ulykken ble først betegnet som kritisk skadd, men ble senere bekreftet omkommet av AMK.

Politiet har foreløpig ikke mer informasjon om hendelsesforløpet, men vil etterforske ulykken sammen med andre etater. Fortsatt holdes alle muligheter åpne, mens hendelsesforløpet kartlegges. Deretter vil det vurderes om det er grunnlag for å opprette straffesak på forholdet.